Ředitelé a ředitelky škol se sešli na závěr školního roku v Luhačovicích

28. červen 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová, Martina Němcová
Ředitelé a ředitelky škol se sešli na závěr školního roku v Luhačovicích

Tematické setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol se uskutečnilo ve dnech 20.- 21. června 2018 v luhačovickém hotelu Alexandria. Akce pořádané realizačním týmem projektu “Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” se zúčastnilo 49 ředitelů a ředitelek ze Zlínského kraje, kteří se společně věnovali aktuálním tématům i problémům současného školství.

První den programu účastníci získali informace od Vlastislava Kožely ze Zlínského inspektorátu České školní inspekce, který mluvil o kritériích kvality školy v řídicí praxi ředitele. Následoval blok pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje k aktuálnímu dění v regionálním školství. V odpolední části se konala přednáška Martiny Bouškové z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně týkající se image školy a její PR na veřejnosti. V závěru prvního dne představily odbornice z Národního ústavu pro vzdělávání novinky k připravovanému dotazníkovému šetření.

Vybrané prezentace z prvního dne naleznete pod článkem.

Druhý den programu byl věnován tématu „Jak se nezbláznit aneb jsem ředitel školy“. Lektor Karel Opravil provedl přítomné ředitelky a ředitele tématem ve třech 90 minutových blocích, kromě toho odpovídal na otázky z praxe a byl k dispozici i pro individuální konzultace.

Hlavní myšlenky, které během dne zazněly

Práce s energií – umět hospodařit s vlastní energií je klíčové. Respektovat signály vlastního těla ukazující na únavu a relaxovat. V případech, kdy jedeme tzv. „na rezervu“, jsme méně citliví k okolí. To vede k tomu, že snadno přehlédneme porušení pravidel ze strany kolegyň a kolegů, unikají nám dosažené úspěchy, nevidíme detaily. Zdroje energie: já a pocit smysluplnosti mé práce, můj tým a fungující vztahy v něm, schopnost vnímat (i drobné) úspěchy.

Práce s časem – vážit si svého času, vytvořit ze své pracovny bezpečné místo, kde mám čas a prostor na plánování, vize a strategie. Pokud nám může do pracovny kdykoliv kdokoliv vstoupit, věnujeme se celé dny jen operativě. Nutné je plánovat úkoly a počítat přitom s tím, že s koncem týdne klesá i naše energie. Úkoly plánovat realisticky.

Pravidla – jasně stanovená pravidla vytvářejí bezpečnější prostor. S každým pravidlem by měla být předem jasná sankce za jeho porušení. Porušení netolerovat. V roli šéfa si nemůžeme dovolit patové situace – podřízení očekávají rozhodnutí, pravidla a jistotu. Nejlépe se nám dodržují pravidla, na jejichž vytvoření jsme se podíleli.

Porady – od výrazu “radit se”! Když se očekává aktivní zapojení všech přítomných, diskuze, závěry. Pokud je potřeba jen sdělit informace, svoláme rychlou informativní schůzku.