Ředitelé a ředitelky se sešli na krajském workshopu k akčnímu plánování

22. květen 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ředitelé a ředitelky se sešli na krajském workshopu k akčnímu plánování

V úterý 21. května se v novém přednáškovém sále Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskutečnil workshop pro ředitele/zástupce škol. Setkání bylo součástí projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, zúčastnili se jej i zástupci Národního ústavu pro vzdělávání a další hosté.

Téměř sedmdesátka účastníků se sešla na workshopu, jehož cílem bylo seznámit zástupce škol s výsledky analýzy úrovně vzdělávání v kraji, s procesem evaluace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání I (KAP I) a přípravy Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II (KAP II).

Zástupci/zástupkyně ze škol byli členy realizačního týmu seznámeni s novinkami v projektu KAP a IKAP, koncepcí přípravy KAP II, jednotlivými kroky při jeho přípravě, výsledky analýzy potřeb škol z národní i regionální úrovně. Stěžejní část setkání tvořila prezentace Martina Úlovce z Národního ústavu pro vzdělávání, kterou představila jeho kolegyně Daniela Chamoutová. Účastníky detailně seznámila s výsledky dotazníkového šetření na středních a vyšších odborných školách. V programu vystoupila také Martina Němcová z Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje s informacemi k novému nástroji Quo Vadis?, který dokáže předvídat riziko předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

V závěru programu se uskutečnilo online spojení s Karlem Klatovským, který upozornil ředitele na výhody krajské smlouvy se společností Microsoft a novinky v oblasti bezpečnosti ICT a ochrany dat. V návaznosti Šárka Vojkůvková a Tomáš Zimáček představili podrobnosti projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem. ​