Realizace projektů Erasmus+ v době pandemie

18. srpen 2020
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Dům zahraniční spolupráce
Realizace projektů Erasmus+ v době pandemie

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 na v České republice i v zahraničí opatření, která ovlivňují realizaci projektů. Držitelé grantů se mohou ocitnout ve složitých situacích, proto Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro uvedené programy průběžně aktualizuje informace pro příjemce grantů.

Aktualizace: 11. 8. 2020

Výjezdy do zahraničí – aktuální možnosti

V mapě najdete země, které umožňují vstup cizinců – označené zelenou barvou, a země, do kterých v tuto chvíli vyjet nejde  – označeny červeně.

Mapu aktualizují pracovníci DZS několikrát týdně. Informaci ale vždy ověřte ještě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Situace v jednotlivých zemích se dynamicky mění.

Před plánovaným výjezdem se také spojte s příslušnou zahraničí školou, nebo institucí a ověřte, zda probíhá výuka a jaké jsou aktuální podmínky.

Zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání financované z programů administrovaných DZS je možné plánovat, popř. i realizovat, pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit. 

Při plánování a realizaci projektových aktivit je potřeba zohlednit zejména:

 • možnosti příjemců grantů i individuálních účastníků při rozhodování ohledně změn plánovaných aktivit;
 • bezpečnost projektového týmu a účastníků;
 • aktuální opatření přijímaná v souvislosti s pandemií u nás i v zahraničí;
 • možnost prodloužit projektového období;
 • možnost virtuální spolupráce;
 • možnost změny termínu akcí a druhu projektových aktivit;
 • další inovativní řešení a nové nástroje, které umožní projekty realizovat;
 • flexibilitu finančního řízení projektů;
 • potřebu pravidelné komunikace s partnery a účastníky o plánovaných změnách i realizaci projektu;
 • využití principu vyšší moci ve specifických a odůvodněných případech;
 • možnost konzultace s DZS.

V současné době (informace ze 7. 7. 2020) byla některá pravidla ze strany Evropské komise upřesněna. Aktuální informace se vztahují k realizaci online mobilit/aktivit z důvodu změn v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2. Dle těchto informací je preferovanou variantou realizovat projekt v souladu se schválenou žádostí, tedy zachovat realizaci fyzických mobilit/aktivit a v případě potřeby je přesunout na jiný termín nebo do jiné destinace.

V souborech ke stažení naleznete informace pro koordinátory projektů.

 • Desatero pro koordinátory projektů přináší inspiraci, jak realizovat projekty a jakých zásad se držet.
 • Varianty realizace projektů zobrazují různé typové situace a dávají návod, co v jednotlivých případech dělat.
 • Uplatňování vyšší moci u KA2 v různých rozpočtových kategoriích.

Další informace můžete nalézt na stránkách programu Erasmus+ v sekci FAQ pro koordinátory projektů. S dotazy ke konkrétním projektům se obracejte na svého konzultanta v DZS podle sektoru a typu projektu nebo pošlete dotaz na adresu info@dzs.cz.

Zdroj: www.naerasmusplus.cz