Rámec pro investice do infrastruktury IROP za Zlínský kraj

4. říjen 2016
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Rámec pro investice do infrastruktury IROP za Zlínský kraj

Rámec pro investice do infrastruktury IROP za Zlínský kraj byl po projednání v Pracovní skupině pro oblast vzdělávání schválen na jednání Regionální stálé konference 30. 6. 2016, stanoviskem 38/RSKZK09/16. Dne 26. 9. 2016 bylo usnesením č. 43/RSKZK10/16 schváleno formální dopracování Rámce na základě doporučení z MŠMT ČR.