Rámec pro investice do infrastruktury IROP (SC 2.4) a seznam projektů financovaných z IROP 1.1

7. červen 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Rámec pro investice do infrastruktury IROP (SC 2.4) a seznam projektů financovaných z IROP 1.1

Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury IROP (SC 2.4) byla schválena usnesením č. 54/RSKZK14/17 z 22. 6. 2017. Jedná se o řádnou aktualizaci v termínu po 6 měsících od jeho schválení. Komentář k provedeným změnám je uveden přímo v dokumentu – na str. 7 v poznámce pod čarou.

Aktualizace Seznamu projektů financovatelných z IROP 1.1 byla schválena usnesením č. 55/RSKZK14/17. Zde byly provedeny pouze drobné upřesnění krajních bodů úseku. Seznam projektů jako takových zůstává beze změn.

 

KAP logo.jpg