Rada Zlínského kraje schválila dvě investice do školních budov v kraji

19. duben 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Renáta Sikorová
Rada Zlínského kraje schválila dvě investice do školních budov v kraji

Příspěvku na rekonstrukci budov se dočká Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín a Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti. Oba schválené investiční záměry mají sloužit k odstranění nevyhovujícího technického stavu objektů škol.

V případě SPŠP-COP Zlín půjde o rekonstrukci sociálního zařízení a šaten ve strojírenských dílnách. Tyto prostory jsou za 20 let užívání ve špatném technickém stavu a neodpovídají současným hygienickým požadavkům. „Zázemí, kde se odehrává praktická výuka, se nezměnilo od roku 2000, a proto je třeba jej upravit podle dnešních standardů. Dnes školu navštěvuje i více žáků, což je také jeden z důvodů, proč šatny i sociální zázemí nevyhovují ani svou kapacitou. Pro jejich rekonstrukci jsme vyčlenili 1 641 000 korun a 240 000 korun v rámci příspěvku na provoz,“ upřesňuje Zbyněk Fojtíček, člen Rady Zlínského kraje odpovědný za investice a dotace. Začátek rekonstrukce je plánován na červen 2021.

Z rozpočtu Zlínského kraje půjde i investice na odstranění havarijního stavu základového zdiva budovy „P“ a spojovacího krčku Střední průmyslové, hotelové a zdravotnické školy v Uherském Hradišti. Budova „P“ byla postavena v roce 1935 a v 70. letech k ní byla připojena budova „J“ spolu se spojovacím krčkem. Aktuální stav zdiva tedy odpovídá stáří budov, a když více zaprší, dochází tam k silnému průsaku vody, která musí být často i odčerpávána. S rekonstrukcí za 1, 200 tis. Kč se má začít už tento měsíc a hotovo by mělo být před začátkem nového školního roku.

Zdroj: Zlínský kraj