Psychologická podpora pro ředitele. Proč je OK nebýt pořád OK?

1. duben 2021
Management
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Psychologická podpora pro ředitele. Proč je OK nebýt pořád OK?

Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele. Národní pedagogický institut České republiky vytváří ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a dalšími specialisty sérii videí a newsletterů pro podporu ředitelů škol.

Od října loňského roku jsou ředitelé škol vystaveni nebývalému množství změn. A také nebývalému tlaku. Musejí se všem změnám přizpůsobit, a v nestandardní a nelehké situaci navíc vést a motivovat své kolegy – učitele a další zaměstnance školy.

Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.

Na základě impulzů a dotazů od ředitelů z celé ČR vznikl videorozhovor, jehož hostem je PhDr. Petr Winkler, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví. Tématem rozhovoru jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy?

„Mnoho lidí považuje úzkosti nebo deprese za něco, s čím by se měli vypořádat sami, ale není to tak. Je normální si říci o pomoc, když ji potřebuji,“ říká Petr Winkler a dodává, že důležitá je především adekvátní vnímavost k sobě i k druhým. „Je třeba si říci, že mimořádná situace přináší mimořádné nároky a je v pořádku je pociťovat,“ doplňuje v rozhovoru Winkler.

A na to navazuje Petr Valenta, manažer projektu SRP: „Zjistili jsme, že mezi řediteli jde o citlivé téma. Někteří se obávají, že to vrhne na školu špatné světlo, pokud by otevřeně přiznali, že tuto problematiku ve škole řeší. Těmito videi je chceme podpořit tak, aby zůstalo zachováno soukromí a zároveň se informace dostaly ke všem. Naše podpora bude pokračovat, další videa natočíme ještě tento týden.“

Videorozhovory budou součástí série newsletterů, ve kterých ředitelé naleznou i další informace týkající se psychologické podpory a duševního zdraví. Krom jiného je tu i odkaz na psychologickou poradnu pedagogům a rodičům. Poradna je diskrétní a pomoc zde zdarma poskytují terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení psychologové a speciální pedagogové.

Mezi odkazy ředitelé naleznou i podpůrné materiály, které vznikly za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.

První edice newsletterů nazvaných Psychologická podpora pro ředitele škol míří do pěti a půl tisíce e-mailových schránek ředitelů ještě před Velikonocemi, ve středu 31. března.

První část rozhovoru

 • Jak ředitel ovlivňuje klima školy (1:30)
 • Duševní zdraví podřízených (2:30)
 • Jak pečovat o sebe (5:15)
 • Proč je těžké mluvit o psychických obtížích? A jak tomu mohu jako ředitel pomoci (5:45)
 • Pracovní a soukromý život. Jak nebýt stále dostupný (9:50)

Druhá část rozhovoru

 • Fyzické projevy nemoci řešíme, psychické jsou stigmatizovány (1:30)
 • Meditace versus medikace (2:30)
 • Syndrom vyhoření a jeho průběh (4:20)
 • Jak říct kolegovi, že potřebuje pomoc (6:30)
 • Kdy je potřeba odborná pomoc? (9:50)
 • Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragédii. Úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy. (13:40)