První kroky na úřad práce

19. srpen 2014
Pro absolventy
Autor článku: Martina Navrátilová
První kroky na úřad práce

Zde najdete odpovědi na Vaše otázky týkající se první návštěvy úřadu práce.

Musím se po ukončení studia hlásit na úřad práce?

Nemusíte. Pokud se z nejrůznějších důvodů rozhodnete hledat práci sami bez pomoci úřadu práce, pak do chvíle, než nastoupíte do pracovního poměru, budete z hlediska zdravotního pojištění posuzováni jako osoba bez zdanitelných příjmů. To znamená, že do každého osmého dne následujícího měsíce musíte sami odvést Vaší zdravotní pojišťovně pojistné.

Na co mám jako evidovaný nezaměstnaný nárok?

Jako uchazeč o zaměstnání máte ze zákona právo na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání a poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí,

  • na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek,
  • na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebujete,
  • na pracovní rehabilitaci, pokud jste osobou se zdravotním postižením.

Co si vzít s sebou na první návštěvu úřadu práce?

Absolvent, který nebyl zaměstnán, potřebuje při první návštěvě úřadu práce občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, tedy vysvědčení, výuční list či diplom. Pokud je absolvent osobou se zdravotním postižením, pak by měl předložit rozhodnutí o této skutečnosti. Ti absolventi, kteří již třeba pracovali,  by  měli  na úřad práce  přinést ještě zápočtový list, nebo doklad o délce trvání této práce a výši příjmu.

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti se absolventům v Česku nevyplácí. Obecně nárok na podporu vzniká poté, co jste odpracovali alespoň dvanáct měsíců v posledních třech letech před zařazením do evidence. U absolventů se do této doby započítává šest měsíců studia, to znamená, že musí být zaměstnáni či výdělečně činní šest měsíců. Ti absolventi, kteří nemají na podporu v nezaměstnanosti nárok, se mohou obrátit na odbor sociálních věcí příslušného úřadu a tam požádat o doplacení částky do životního minima.

Jaké jsou základní povinnosti nezaměstnaného v evidenci úřadu práce?

Uchazeč o zaměstnání je zejména povinen

  • poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny,
  • sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením,
  • oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Další informace o týkající se evidence na úřadu práce a možností hledání zaměstnání Vám sdělí na úřadu práce a nebo je naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí  v článku Několik rad, které Vám pomohou na úřadech práce.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz