Průřezová témata v základním vzdělávání

14. červenec 2020
Průřezová témata
Autor/ka článku: Jana Galová
Průřezová témata v základním vzdělávání

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání.

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

  • Osobnostní a sociální výchova,
  • Výchova demokratického občana,
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
  • Multikulturní výchova,
  • Environmentální výchova,
  • Mediální výchova.

Více informací najdete na webových stránkách Digifolio.rvp.cz nebo Nuv.cz.