Průběžné počty ukrajinských dětí v českých školách

21. září 2022
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Průběžné počty ukrajinských dětí v českých školách

V regionálním školství bylo v evidenci škol všech stupňů k 19. září 2022 celkem 67 316 dětí, žáků a studentů z Ukrajiny. Tento počet však zahrnuje i ty z nich, kteří již v předchozím období přestali tyto školy navštěvovat, a to například z důvodu návratu rodiny na Ukrajinu.

O tom, zda se tito žáci do výuky vrátí či nikoli, budou mít školy jasno zhruba v polovině října. Přesnější informace o skutečném počtu ukrajinských žáků v českých školách tak poskytnou až výsledky standardního sběru dat ze zahajovacích výkazů k novému školnímu roku, které budou k dispozici v první polovině listopadu.

Z průběžných dat aktuálního šetření také vyplývá počet zaměstnaných pedagogů a nepedagogů z Ukrajiny, kterých bylo k 19. září celkem 1 520, z toho 351 učitelů. Nejvíce takových zaměstnanců evidují školy v Praze (369) a Středočeském kraji (288).

Shrnutí – počty ukrajinských žáků v českých školách (kompletní data, včetně dat za jednotlivé kraje a přehled volných kapacit, naleznete v tabulce v souborech ke stažení).

Soubory ke stažení