Prosinec a konzultace se specialisty Centra kariérového poradenství

1. prosinec 2022
Kabinety
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Prosinec a konzultace se specialisty Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství připravilo pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje na měsíc prosinec 2022 konzultační dny. 

Pracujete na pozici kariérového/výchovného poradce/pedagoga, potřebujete podpořit, zeptat se a zajímají Vás následující témata. Obraťte se na nás v rámci skupinové/individuální konzultace v níže uvedených termínech, které jsou pro Vás připraveny on-line.

Pro zaslání odkazu k připojení na konzultaci, nás kontaktujte: ckp@kr-zlinsky.cz

Datum Čas Téma Konzultace
07.12.2022 16 – 17 hodin Nástroj QV a metodika SA Práce s elektronickým nástrojem Quo Vadis? a využití metodiky Safe Arrival 2022 v rámci prevence předčasných odchodů ze školy.  Konzultace nabídne jednotlivá opatření i sdílení dobré praxe.
12.12.2022 08 – 09 hodin Kariérové vzdělávání ve škole Jak můžeme kariérový rozvoj žáků podpořit v rámci běžné výuky na škole?  Jak na tématu spolupracovat s ostatními pedagogy ve škole?
Pojďme sdílet zkušenosti, jak společně utvářet kariérové vzdělávání ve škole, tak aby bylo maximálně efektivní.
15.12.2022 08 – 09 hodin Jak podpořit sebevědomí žáka Poznání kompetencí může žáka navést správným směrem, pokud se chce ukotvit v poznání vlastních kvalit, uvažuje o výběru střední školy nebo vstupuje na trh práce. Pojďme se vzájemně inspirovat, jaké metody a techniky můžeme využít.

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům ZDARMA.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.