Projektové dny s Komenským

27. duben 2022
Nabídka vzdělávacích programů pro školy
Autor/ka článku: Jana Cenková
Projektové dny s Komenským

V roce 2022 si připomínáme 430. výročí narození Jana Amose Komenského (1592 – 1670). Máme pro vás pestrou škálu možností, jak jej společně s dětmi oslavit. Za svůj život se J. A. K. musel vypořádat se třemi morovými epidemiemi, ztrátou svých milovaných blízkých, ztrátou svého celoživotního díla a se ztrátou domova a vlasti. Prošel obdobími nebezpečí, nejistot a truchlení, přesto však vždy našel sílu zvednout se a pokračovat dál. Programy o Komenském pomohou dětem poznat tohoto velikána nejen jako “učitele národů”, ale také jako inspirativního člověka, se kterým máme dodnes mnoho společného.

Cílem programů a návazných aktivit je rozvoj kritického myšlení, podpora duševního zdraví žáků, posílení schopnosti zvládat zátěžové situace.

Cena: 1 900 Kč za 2 hodinový program, 3 800 Kč za 4 hodinový program, plus cestovné 7 Kč/km. Pokud by finance byly překážkou, je možnost domluvit se na smluvní ceně.

Mínus na plus s Ámosem

Časová dotace: 4 x 45 minut (projektové dopoledne)
Cílová skupina: 7.-9. ročník

Cílem interaktivního programu Mínus na plus s Ámosem je vést žáky k osobnostnímu rozvoji a dát jim praktické tipy, jak pracovat na vztazích a zlepšovat je  (ve třídě, s kamarády, v rodině).

V první části se žáci seznámí s klíčovými životními etapami J. A. K. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako “Pět jazyků lásky” a pomocí pestré škály aktivit.

Komenský – příběh lidskosti

Časová dotace: 2 x 45 minut
Cílová skupina: 2 verze programu 4.-6. ročník a 7.-9. ročník

Hravou formou sestavíme společně s žáky Komenského “timeline” – časovou osu života. Oblíbenou částí programu je pak kreativní ztvárnění osobního “timelinu” žáků. Pomocí obrázkových indicií objevují děti 4 hluboké lidské touhy. Při této aktivitě nachází motivaci k překonávání překážek ve vlastním životě.

Labyrint světa si společně prožijeme v aktivitě Bludiště. Žáci se stávají součástí příběhu Poutníka a hledají cestu ven. V následné reflexi pojmenovávají způsoby, jakými se lidé vypořádávají s různými životními překážkami.

Příběhem ze současnosti jsou pak žáci inspirováni k zamyšlení se nad tím, jak mohou oni sami pracovat na některé z problematických oblastí své osobnosti a svého charakteru.

Další informace najdete na webových stránkách www.etickedilny.cz.