Projekt Tělák nás baví – aneb přiveďme do hodin tělocviku radost z pohybu!

20. leden 2022
Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Autor/ka článku: Petr Neugebauer
Projekt Tělák nás baví – aneb přiveďme do hodin tělocviku radost z pohybu!

Po právu je předmět Tělesná výchova považován za významný faktor při formování životního stylu dětí předškolního a školního věku a to zejména v oblasti jejich individuálního zdraví. Cílem projektu “Tělák nás baví” je vytvořit podmínky pro možná jiný pohled na možnosti v oblasti pohybové aktivity a to jak ve školním, tak i volnočasovém prostředí.

Autoři projektu se zabývali myšlenkou, jak hodiny tělesné výchovy zatraktivnit i pro děti, které nejsou pohybově nadané. V posledních letech klesá přirozená motorická schopnost u velké části dětí a mladistvých. Rychlým tempem narůstá počet otylých a zcela se vytrácí přirozená chuť a touha po pohybu jako takovém. Řešení je přitom tak jednoduché! Každý jedinec chce opakovat takovou činnost, která mu přináší radost. Pokud v tělocviku nevyšplhám, nezaběhnu na čas nebo nezvládnu na hrazdě danou sestavu, budu pod stresem a žádnou radost z pohybu nepoznám. Vnitřně se budu takovým situacím vyhýbat – a to nejen v hodinách TV, ale i v budoucím životě.

Projekt Tělák nás baví je nadčasový. Jeho jediným cílem je pěstovat u mladých radost z pohybu. Zdravý jedinec je i v budoucnu méně nemocný a tedy i pro společnost více ekonomicky zajímavý. Projekt je orientován na základní a střední školy s přesahem na volnočasová centra a DDM.

Autoři projektu organizují ve školách vzorové hodiny tělesné výchovy. Přivádějí nové alternativní a doplňující směry, které zvyšují atraktivitu školních tělocviků.

Pro více informací můžete zhlédnout reportáž Televize Prima, podívat se na webové stránky Tělák nás baví nebo na Facebook projektu.