Projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji VI“

29. únor 2024
Školní stravování
Autor/ka článku: Ilona Hrabcová
Projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji VI“

Rádi bychom Vás předběžně informovali o tom, že Zlínský kraj bude vyhlašovat za účelem realizace projektu Zlínského kraje „Obědy do škol ve Zlínském kraji VI“ Program „Obědy do škol ve Zlínském kraji VI“ pro školní rok 2024/2025.

Dotační program RP25-24 bude vyhlášen v souladu s výzvou č. 03_22_026 „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“, Operační program Zaměstnanost plus, priorita 4 Materiální pomoc nejchudším osobám, specifický cíl 4.1: Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování.

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení a zajistit jejich integraci do společnosti.

Předpokládané vyhlášení a veškeré informace budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách Zlínského kraje dne 15. 3. 2024.