Projekt “Obědy do škol ve Zlínském kraji III”

7. březen 2019
Školní stravování
Autor/ka článku: Iva Křížková
Projekt “Obědy do škol ve Zlínském kraji III”

Zlínský kraj připravuje předložení žádosti o finanční podporu navazujícího projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvujících mateřské školy a základní školy (vč. víceletých gymnázií) bezúplatné školní stravování.

V případě zapojení do projektu a schválení projektové žádosti se ve školním roce 2019/2020 jedná o období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 (období, kdy bude hrazeno stravné).

Partnery v projektu budou zapojené školy.

Ředitelé dotčených škol byli prostřednictvím dopisu, zaslaného e-mailem, informováni o podmínkách a termínech při realizaci projektu.

Aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MPSV v sekci Vyhlášené výzvy.

Kontakt: Iva Křížková (iva.krizkova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 713).