Projekt IKAP II a školní rok 2022/2023

16. prosinec 2022
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Projekt IKAP II a školní rok 2022/2023

Pro první pololetí školního roku 2022/2023 připravujeme pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje semináře, workshopy, platformy, kurzy a vzdělávací dny. Na všechny akce je možné se stále přihlásit a účast je pro pedagogy bezplatná. Financování je zajištěno z OP VVV projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (dále jen „IKAP II“).

Září 2022

19. 9. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin Platforma Rovných příležitostí, která se zaměří na možnosti spolupráce sociálně-právní ochrany dětí a školy pro vzájemné sdílení zkušeností.
Přihlášení do 15. 9. 2022, kontakt: J. Pavlíčková, jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz, tel.: 731 428 594

14. 9. 2022 Platforma Sborovna sekce Speciální školy, Zlín, Úvodní setkání pro pedagogy
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

14. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Používání nástroje Quo Vadis?
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

20. 9. 2022 od 12:30 do 14:30 hodin on – line Šachová pedagogika pro MŠ – rozvoj kognitivních dovedností již u dětí předškolního věku (5 – 6 let)
Přihlášení do 20. 9. 2022 do 12:00hodin, kontakt: L. Hložková, hlozkova@utb.cz, tel: 737 452 759

20. 9. 2022 od 9:00 do 15:30 hodin Vznik a vývoj vesmíru, seminář vedou odborníci z praxe – Mgr. Pavel Gabzdyl, Mgr. Jan Píšala, obsah semináře: vývoj hmoty ve vesmíru; procesy formování a základní poznatky o objektech Sluneční soustavy; současné poznatky a výzkum těles Sluneční soustavy; formování Měsíce.
Kontakt pro přihlášení: D. Konvičná, dkonvicna@astrovm.cz; tel. 571 611 928

20. 9. 2022 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra – seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ pořádá Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
Kontakt: V. Macháčková, machackova@vm-style.cz ; tel. 731 180 199

14. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Používání nástroje Quo Vadis?
20. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Používání nástroje Quo Vadis?
21. 9. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Plánování kariérového poradenství
27. 9. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Případová konference
29. 9. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Práce s cíli
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

23. 9. 2022 Platforma Sborovna sekce Asistenti pedagoga, Zlín, Úvodní setkání
27. 9. 2022 Platforma Sborovna sekce Školní psychologové SŠ, Zlín, Identita, LGBT+
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

Říjen 2022

5. 10. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Quo Vadis? a Safe Arrival
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

5. 10. 2022 Rožnov pod Radhoštěm – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Kontakt: A. Dvorská, dvorska@khkzk.cz

6. 10. 2022 Veletrh práce a vzdělávání, Dům kultury v Kroměříži, pro žáky vyšších ročníků ZŠ, zákonné zástupce, kariérové poradce, pedagogy, širší odborná veřejnost.
Kontakt:  J. Nováková, reditelka@ohkkm.cz

6. 10. 2022 Platforma Sborovna sekce Speciální pedagogové, Uherské Hradiště, Práce s dětmi s PAS
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

11. 10. 2022, Platforma Sborovna sekce Kariérové poradenství, Zlín, Online kariérové poradenství
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

11. 10. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Supervize
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

12. 10. 2022 Valašské Meziříčí – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Kontakt: A. Dvorská, dvorska@khkzk.cz

13. 10. 2022 Setkání učitelů 1. stupně ZŠ a studentů učitelství. Hlavním tématem setkání bude Geometrie napříč prvním stupněm. O své zkušenosti s výukou matematiky, s vedením třídy, motivací, prací s talentovanými žáky a jiným se s námi podělí zkušené paní učitelky z praxe.
Kontakt: Z. Pátíková, patikova@utb.cz.

13. 10. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Jak se připravit na veletrh
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

14. 10. 2022 Platforma Sborovna sekce Speciální školy – ředitelé, Zlín
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

19. 10. 2022 Prakticky zaměřený vzdělávací seminář pro AP – speciální vzdělávací potřeby žáků s VPCH, Kroměříž, asistenti pedagoga.
Kontakt: V. Macháčková, machackova@vm-style.cz; tel. 731 180 199

17. 10. 2022 Vzdělávací den v Kariérovém poradenství, téma Trh práce a kariérové poradenství na školách, Zlín, obsah vzdělávání: jakým směrem se ubírá trh práce, potřebnost finanční gramotnosti, zkušenosti z praxe.
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 74

20. 10. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Styly učení
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

20. 10. 2022 Setkání učitelů matematiky druhého stupně ZŠ, Zlín, Náplní budou dílny a příspěvky zvaných hostů.
21. 10. 2022 Setkání učitelů matematiky maturitních oborů SŠ, Zlín, Náplní budou dílny a příspěvky zvaných hostů.
Kontakt: Z. Pátíková, patikova@utb.cz, (pozvánky s podrobnými informacemi budou rozeslány ředitelům škol vždy měsíc před konáním akce)

24. 10. 2022 od 15:00 do 16:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Podpora profesní orientace žáka
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

25. 10. 2022 Seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, téma Moderní biotechnologie a jejich dopady na život člověka, obsah semináře: co je biotechnologie; její přínosy a nevýhody; nanotechnologie; jak na rezistenci vůči známým lékům; CRISPR; experimenty.
Kontakt D. Konvičná, dkonvicna@astrovm.cz; tel. 571 611 928, přihlášení do 21. 9. 2022

25. 10. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Práce s emocemi
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

Listopad 2022

1. 11. 2022 Vznik a vývoj vesmíru, seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ vedou odborníci z praxe – Mgr. Pavel Gabzdyl, Mgr. Jan Píšala, obsah semináře: vývoj hmoty ve vesmíru; procesy formování a základní poznatky o objektech Sluneční soustavy; současné poznatky a výzkum těles Sluneční soustavy; formování Měsíce.
Přihlášení do 27. 10. 2022, kontakt: D. Konvičná, dkonvicna@astrovm.cz; tel. 571 611 928

2. 11. 2022 Veletrh práce a vzdělávání, Kongresové centrum Zlín, pro žáky vyšších ročníků ZŠ, zákonné zástupce, kariérové poradce, pedagogy, širší odborná veřejnost.
Kontakt: O. Šišková, siskova@khkzk.cz

3. 11. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Supervize
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

4. 11. 2022 Uherské Hradiště – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Přihlášení, kontakt: L. Malovaná, malovana@khkzk.cz

7. 11. 2022 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra – seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ pořádá Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
Kontakt: V. Macháčková, machackova@vm-style.cz, tel. 731 180 199

8. 11. 2022 První zdravotnická a psychologická pomoc u dětí se SVP – seminář pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ pořádá Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
Kontakt: V. Macháčková, machackova@vm-style.cz; tel. 731 180 199

8. 11. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Spolupráce s dalšími subjekty
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

9. 11. 2022 Vsetín – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Přihlášení, kontakt:  A. Dvorská, dvorska@khkzk.cz

10. 11. 2022 Uherský Brod – Technické jarmarky, pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ, kariérové a výchovné poradce, pedagogy. Žákům umožnuje seznámení s reálným pracovním prostředím.
Přihlášení, kontakt: L. Malovaná, malovana@khkzk.cz

11. 11. 2022 Platforma Sborovna sekce Školská poradenská zařízení, Zlín
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

16. 11. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Příprava žáka na opuštění školy
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

16. 11. 2022 Seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, téma Moderní biotechnologie a jejich dopady na život člověka, obsah semináře: co je biotechnologie; její přínosy a nevýhody; nanotechnologie; jak na rezistenci vůči známým lékům; CRISPR; experimenty.
Přihlášení do 14. 11. 2022, kontakt: D. Konvičná, dkonvicna@astrovm.cz; tel. 571 611 928

21. 11. 2022 od 18:00 do 19:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Jaké aktivity volit po návštěvě veletrhu
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

24. 11. 2022 Platforma Sborovna sekce Kariérové poradenství, Zlín, Online kariérové poradenství
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

25. 11. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Kompetence žáka
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

Prosinec 2022

1. 12.2022 Platforma Sborovna sekce Asistenti pedagoga, Zlín Spolupráce učitele a asistenta pedagoga v třídním kolektivu
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

1. 12.2022 Platforma Sborovna sekce Školská poradenská zařízení, Zlín, Krizová intervence
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

1. 12.2022 Platforma Sborovna sekce Speciální pedagogové, Zlín, Komunikační deník AP
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

6. 12. 2022 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra – seminář pro pedagogické pracovníky MŠ pořádá Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
Kontakt: V. Macháčková, machackova@vm-style.cz ; tel. 731 180 199

7. 12. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Quo Vadis? a Safe Arrival
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

6. 12. 2022 Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti pro ZŠ
Kontakt: H. Lavičková, ikap.cg@gmail.com

7. 12. 2022 Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti pro SŠ
Kontakt: H. Lavičková, ikap.cg@gmail.com

8. 12.2022 Platforma Sborovna sekce Speciální školy – školy zřízené dle § 16 odst. 9, Zlín, Žák s problémovým chováním v třídním kolektivu
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

8. 12. 2022 Platforma Sborovna sekce Kariérové poradenství, Uherské Hradiště, Exkurze ve firmě jako nástroj kariérového poradce k orientaci žáka v různých oborech/ve světě práce
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

8. 12. 2022 Platforma Sborovna sekce Školní psychologové, Zlín, Supervize
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

12. 12. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Kariérové vzdělávání ve škole
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

15. 12. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin on-line Konzultace se specialistou CKP na téma: Jak podpořit sebevědomí žáka
Kontakt: M. Müllerová, ckp@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 747

Leden 2023

10. 1. 2023 Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti pro ZŠ Zlín, INTERPRETAČNÍ DÍLNA recitace – dramatizace – recitační přehlídky a příprava na ně
Kontakt: H. Lavičková, ikap.cg@gmail.com, tel. 603 972 779

11. 1. 2023 Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti pro SŠ Zlín, INTERPRETAČNÍ DÍLNA recitace – dramatizace – recitační přehlídky a příprava na ně
Kontakt: H. Lavičková, ikap.cg@gmail.com, tel. 603 972 779

19. 1. 2023 Platforma Sborovna sekce Speciální školy, Zlín, Možnosti muzikoterapie a muzikofiletiky ve speciální škole
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743

23. 1. 2023 Jak pracovat s dětmi se SVP při využití jógy a netradičních pohybových aktivit; Uherské Hradiště, seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ pořádá Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
Kontakt: V. Macháčková, machackova@vm-style.cz; tel. 731 180 199

24. 1. 2023 Učitel a náročné situace ve škole; seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ pořádá Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
Kontakt: V. Macháčková, machackova@vm-style.cz; tel. 731 180 199

24. 1. 2023 Platforma Sborovna sekce Zástupci ředitele, Zlín, Vedení motivačně-hodnotícího rozhovoru s pedagogy
Kontakt: A. Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 743