Projekt Free Kids. Dovolte svým dětem dělat chyby

25. listopad 2023
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Jana Galová
Projekt Free Kids. Dovolte svým dětem dělat chyby

Projekt Free Kids Erasmus+ je inovací v oblasti výchovy dětí, která reaguje na rostoucí problém nadměrného rodičovství v Evropské unii. Jako odpověď na současnou éru, kdy rodičovství často sklouzává k extrémům – od nadměrné ochrany po nedostatečné zapojení – se projekt zaměřuje na posílení dovedností rodičů a pedagogů v oblasti výchovy psychicky stabilních a nezávislých dětí. Jeho komplexní přístup, zahrnující tvorbu učebních osnov, metodik, školení pro pedagogy a rodiče, stejně jako vývoj praktických nástrojů, se snaží vytvořit vyvážené vzdělávací prostředí. Díky mezinárodnímu partnerství s organizacemi z Portugalska, Slovinska, Turecka, Litvy a Rumunska projekt přináší rozmanité pohledy a zkušenosti, čímž zvyšuje jeho význam a dopad v rámci celé Evropy.

V EU neexistuje mnoho přístupů, které by se zabývaly komplexním problémem prevence nadměrného rodičovství, stávající přístupy nejsou příliš definované a postrádají kvalitativní informace, takže získávání a vyhledávání užitečných informací vyžaduje mnoho času na zpracování dat. Nadměrné rodičovství je často zaměňováno se zdravým zapojením rodičů, což rodiče dostává do stresových situací, kterým by se dalo předejít.

Přehled výstupů projektu:

  • Příručka dobré praxe v prevenci nadměrného rodičovství
  • Školení pro učitele
  • Školení rodičů
  • Příručka pro rodiče
  • E-portál pro rodiče

Projekt představuje významný krok vpřed v řešení problematiky nadměrného rodičovství v Evropě. Jeho komplexní přístup, který zahrnuje školení, vzdělávací materiály a interaktivní platformy, nabízí cenné zdroje pro učitele, rodiče a všechny, kdo se podílejí na výchově dětí.

Více informací najdete na webu Free Kids Project.

 

Zdroj: Free Kids Project, https://www.freekidsproject.com/