Programové období 2021-2027: OP Jan Amos Komenský

4. srpen 2021
Evropské granty
Autor/ka článku: Martina Němcová
Programové období 2021-2027: OP Jan Amos Komenský

Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů – výhodných půjček. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období.

Operační program Jan Amos Komenský

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Předpokládaná alokace: 2,5 mld. EUR (cca 66,3 mld. Kč)

Navrhované oblasti podpory

  • Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí
  • Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup
  • Rozvoj kapacit pro vzdělávání
  • Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků
  • Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce
  • Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
  • Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru

Detailní informace a dokumenty jsou dispozici na stránkách OP VVV v sekci OP JAK

Informace ke všem operačním programům jsou dostupné na portálu DotaceEU.cz v sekci Programové období 2021-2027.