Program SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly

23. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Martina Němcová
Program SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly

Stipendia jsou určena nadaným středoškolským studentkám a studentům, kteří potřebují podporu při studiu na zahraničních univerzitách. Letošní kolo přihlášek bude vyhlášeno na podzim. 

Účel stipendia

Program SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentkám a studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia udělujeme mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání. Jsme tu pro studenty, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu – jsme tu pro ty, kteří při svých studií chtějí něčeho určitého dosáhnout.

Oslovujeme zapálené mladé lidi mířící na ty nejlepší světové instituce. Při hodnocení jednotlivých škol se neorientujeme jen podle mezinárodních srovnávacích žebříčků – i když ty staví do popředí většinou již jména prověřená v čase. Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst.

Velká část naší finanční pomoci směřuje středoškolským studentkám a studentům, kteří mohou sice zatím tápat v konkrétní vizi svého budoucího akademického směřování, přesto mají v plánu ze svých univerzitních studií vytěžit maximum. Stipendia nabízíme rovněž stávajícím vysokoškolským studentům hledajícím prvotřídní program v oboru, kterému se již nějakou dobu věnují a vědí, jak taková studia co nejlépe zúročit.

Co znamená stipendium?

Naše stipendium přitom nepředstavuje pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Vybrané studenty se snažíme při splnění určitých studijních předpokladů podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali a v tom jsme mezi nadacemi podobného druhu jedineční. Ke konci každého akademického roku studenty vždy požádáme o zhodnocení jejich dosavadní práce, a dokud budou zdárně pokračovat v tom, co si předsevzali, budeme stát i v dalších letech na jejich straně a finančně se jim budeme snažit pomoci studia dokončit.

Se získáním stipendia je přesto spojen závazek. Od studentů, kteří od nás obdrží finanční podporu, očekáváme závazek dobročinné pomoci. Jsou mladí, mají talent a štěstí, díky kterým získali mimo jiné i dar od Nadace Zdeňka Bakaly. Věříme, že budou cítit svoji morální povinnost, odpovědnost a zájem část z toho společnosti vrátit tím, že nabídnou pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.

Proces přihlášení 

Přihlášky přijímáme jen v elektronické podobě. Nevadí, pokud si své studijní plány stále ještě potřebujete upřesnit a v okamžiku zaslání přihlášky k nám možná zvažujete ještě několik možností. Studenty vybíráme záměrně ještě před tím, než začnou vyplňovat své přihlášky na univerzity. Udělením stipendia chceme ty správné studenty motivovat k tomu, aby překonali obavy z finanční zátěže spojené se studiem na prestižních akademických institucích a na vybrané školy se přihlásili, jakkoli vysoké se jejich mety mohou na první pohled zdát. Naše studijní poradkyně je zejména mladším studentům připravena nabídnout pomocnou ruku při výběru konkrétní univerzity. Nejpozději během srpna od nás všichni uchazeči obdrží výsledky prvního kola výběru a ti úspěšnější pozvání k pohovorům.

Jak probíhalo výběrové řízení v roce 2020?

 • studentky a studenti si nejprve zvolili univerzitu a obor v zahraničí. Pro konzultaci vhodné instituce se mohli obrátit na studijní poradkyni Kristýnu Burdovou Borsodi, borsodi@bakalafoundation.org  nebo se zúčastnit přednášek Student Hubu.
 • 16. listopad 2020 – otevření přihlášek do programu Scholarship 2021
 • 18. leden 2021 v 23:59 – ukončení přijímání přihlášek
 • duben 2021 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1. kola
 • květen 2021 – vybraní uchazeči se zúčastní osobního pohovoru v Praze. Následně budou vyhlášeny finální výsledky.

Komu je stipendium určeno?

 • studentům, kteří v přihlášce prokáží vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory;
 • zájemcům o studium (nebo studentům) ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách;
 • mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání;
 • studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

Kritéria pro přihlášení do programu Scholarship 2021

 • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR;
 • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (18. ledna 2021);
 • vyplnění a odeslání online přihlášky včetně doporučujícího dopisu (1–2) do 18. ledna 2021.

 

Zdroj: Nadace Zdeňka Bakaly, www.bakalafoundation.org