Studium na zahraničních univerzitách v programu Scholarship

5. leden 2022
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Bakala Foundation
Studium na zahraničních univerzitách v programu Scholarship

Stipendia jsou určena nadaným středoškolským studentkám a studentům, kteří potřebují podporu při studiu na zahraničních univerzitách. Přihlášky do 18. 1. 2022. 

Účel stipendia

Program SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentkám a studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia udělujeme mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání. Jsme tu pro studenty, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu – jsme tu pro ty, kteří při svých studií chtějí něčeho určitého dosáhnout.

Oslovujeme zapálené mladé lidi mířící na ty nejlepší světové instituce. Při hodnocení jednotlivých škol se neorientujeme jen podle mezinárodních srovnávacích žebříčků – i když ty staví do popředí většinou již jména prověřená v čase. Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst.

Velká část naší finanční pomoci směřuje středoškolským studentkám a studentům, kteří mohou sice zatím tápat v konkrétní vizi svého budoucího akademického směřování, přesto mají v plánu ze svých univerzitních studií vytěžit maximum. Stipendia nabízíme rovněž stávajícím vysokoškolským studentům hledajícím prvotřídní program v oboru, kterému se již nějakou dobu věnují a vědí, jak taková studia co nejlépe zúročit.

Co znamená stipendium?

Naše stipendium přitom nepředstavuje pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Vybrané studenty se snažíme při splnění určitých studijních předpokladů podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali a v tom jsme mezi nadacemi podobného druhu jedineční. Ke konci každého akademického roku studenty vždy požádáme o zhodnocení jejich dosavadní práce, a dokud budou zdárně pokračovat v tom, co si předsevzali, budeme stát i v dalších letech na jejich straně a finančně se jim budeme snažit pomoci studia dokončit.

Se získáním stipendia je přesto spojen závazek. Od studentů, kteří od nás obdrží finanční podporu, očekáváme závazek dobročinné pomoci. Jsou mladí, mají talent a štěstí, díky kterým získali mimo jiné i dar od Nadace Zdeňka Bakaly. Věříme, že budou cítit svoji morální povinnost, odpovědnost a zájem část z toho společnosti vrátit tím, že nabídnou pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.

Výběrové řízení 2022

 • Student si nejprve zvolí univerzitu a obor v zahraničí. Pro konzultaci vhodné instituce se může obrátit na studijní poradkyni Kristýnu Burdovou Borsodi
  e-mail: borsodi@bakalafoundation.org nebo se zúčastnit přednášek Student Hubu.
 • 16. listopad 2021 – otevření přihlášek do programu Scholarship 2022
 • 18. leden 2022 v 23:59 – ukončení přijímání přihlášek
 • duben 2022 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1. kola
 • červen 2022 – vybraní uchazeči se zúčastní osobního pohovoru v Praze. Následně budou vyhlášeny finální výsledky.

Komu je stipendium určeno?

 • uchazečkám a uchazečům, jejichž finanční situace neumožňuje realizovat univerzitní studium v zahraničí pomocí svých nebo rodinných prostředků;
 • studentkám a studentům, kteří v přihlášce prokáží vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory;
 • zájemkyním a zájemcům o studium ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách;
 • mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání;
 • uchazečkám a uchazečům s cílem nejenom získat diplom z kvalitní univerzity, ale také přispět svým studiem a budoucí prací k pozitivnímu dopadu na společnost;
 • studentkám a studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

Kritéria pro přihlášení do programu Scholarship 2022

 • doložitelná potřeba finanční podpory k realizaci vybraného studia v zahraničí;
 • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR;
 • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (18. ledna 2022);
 • vyplnění a odeslání online přihlášky včetně doporučujícího dopisu (1–2) do 18. ledna 2022.

Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst.

Přednášky o VŠ studiu v zahraničí

Poslední info webinář před uzávěrkou přihlášek! 10. 1. 2022, 16:30 – Info přednáška k programu Scholarship 2022 – vol III.

Již uskutečněné přednášky (plný seznam najdete na webu Bakala Foundation).

Jak napsat dobrou esej – instruktážní video s O. Černým. Máte zájem o záznam z tohoto workshopu? Napište na: turisova@bakalafoundation.org

V rámci Student Hubu připravujeme řadu dalších přednášek o studiu v zahraničí. Program najdete na webu nadace a na našem Facebooku.