Program pro stmelení a (re)start třídního kolektivu

15. březen 2021
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Eliška Krmelová
Program pro stmelení a (re)start třídního kolektivu

Nezisková organizace Hope4Kids připravila zážitkový stmelovací program pro restart třídního kolektivu.

Cílová skupina – 4. – 7. ročník základních škol (a odpovídající stupně gymnázií)
Časová dotace  4 vyučovací hodiny (např. projektový den, adaptační pobyt…)
Prostorové podmínky – program je možné uskutečnit v přírodě i v učebně

Cíle programu

 • navození atmosféry tvůrčí spolupráce, respektu a vzájemné úcty ve skupině
 • nastartování procesů potřebných pro správné formování kolektivu
 • posílení vztahů jak dětí mezi sebou, tak mezi dětmi a třídním učitelem
 • adaptace žáků po dlouhém odloučení, (znovu)nalezení místa ve skupině
 • prevence výskytu rizikového chování
 • podpora duševního zdraví dětí

Co můžete od programu očekávat?

 • Na základě legendy se třída stane součástí dobrodružného fantasy příběhu. Děti v něm zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativní řešení problémů.
 • Třídě zůstanou po skončení výstupy z tvořivé činnosti žáků.
 • Podpora třídního učitele – během celého programu může sledovat žáky. Aktivity mají diagnostický potenciál s tou výhodou, že žáci o tom nevědí,
  a tudíž se chovají spontánně.
 • Návazné materiály – k jednotlivým aktivitám od nás vyučující dostane vodítko, na jaké oblasti může své pozorování zaměřit.

Odbornost – programem provází třídu zkušený lektor certifikované organizace Hope4kids, z. s.

Cena 3 800 Kč / 4 hodinový program + cestovní náklady.

Máte zájem o realizaci stmelovacího programu ve vaší škole? Obraťte se na nejbližšího lektora, nebo napište na info@etickedilny.cz.