Program podpory odborných praxí v Německu

16. srpen 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
Program podpory odborných praxí v Německu

Program umožňuje žákyním a žákům středních odborných škol a studentkám a studentům vyšších odborných škol absolvovat praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích  zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Nejbližší termín pro podání žádosti je 30. 9. 2021.

O TANDEMU

  • podporuje učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí
  • podněcuje výměnné projekty a napomáhá zainteresovaným institucím (školám, sdružením)
  • pomáhá mládežnickým iniciativám či jiným organizacím při prohlubování a zprostředkovávání kontaktů
  • poskytuje poradenské služby a podporuje instituce a organizace, které realizují česko-německé výměny mladých lidí
  • má celorepublikovou působnost

Program podpory odborných praxí

Cílem Programu podpory odborných praxí je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi. Z tohoto důvodu je během celé praxe kladen důraz na zapojení praktikantů do běžných pracovních povinností a na aktivní asistenci ze strany pedagogicky kvalifikovaných osob (doprovodná osoba). Praxe je uskutečňována v těch oborech, ve kterých jsou žáci vyučeni. Program je otevřen pro všechna odborná odvětví.

Podmínkou účasti na programu je existence dvou partnerských institucí – přijímajícího a vysílajícího zařízení (škola, učiliště, podnik, hospodářská komora, úřad práce apod.), které se společně zaváží uskutečnit výměnnou praxi. Zahraniční odborná praxe nemusí mít reciproční charakter. 

Program podpory odborných praxí umožňuje českým a německým žákům středních odborných škol, učilišť a studentům vyšších odborných škol ve věku od 16 let absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi.

Přínosy praxe

•  zkušenost ze zahraničního pobytu
•  rozšíření odborných znalostí
•  zdokonalení profesních dovedností
•  seznámení s pracovním prostředím v sousední zemi
•  zvýšení šancí na evropském pracovním trhu
•  cenné osobní a interkulturní zkušenosti
•  poznání kultury a způsobu života v sousední zemi
•  prohloubení přeshraniční spolupráce partnerských organizací

Součástí praxe je

•  dvoudenní česko-německá jazyková animace (www.jazykova-animace.info),
•  interkulturní příprava,
•  jazykový průvodce Do kapsy,
•  česko-německá karetní hra Pexmory s tematicky zaměřenou odbornou slovní zásobou.

Každý praktikant obdrží po praxi od vysílající organizace evropský certifikát Europass – mobilita.

Výše finanční podpory

Příspěvek na praxi žáků se liší podle toho, zda praxe probíhá na české či na německé straně. Z příspěvku se nehradí cestovní náklady praktikantů na místo praxe a zpět.

Pokud stáž probíhá v Německu, obdrží přijímající německé zařízení při splnění podmínek paušální příspěvek na praktikanta (a jednu doprovodnou osobu) ve výši:

  • strava/ubytování – 30,- €/osoba/den
  • příspěvek na MHD – 15,- €/osoba/týden
  • paušál. příspěvek na administrativu škole – 100,- €/na praxi
  • paušál. příspěvek pro doprovodnou osobu – 300,- €/na 3 týdny

Pokud žádáte o financování odborné praxe v termínu od 1. 1. – 30. 6. 2022, zašlete přihlášku do 30. září 2021 (přihlašovací formulář bude spuštěn od 1. září 2021). Přihláška se vyplňuje online na stránkách Tandemu.

Nově je možné si vyžádat na začátku stáže 50 % finančních přostředků (tzv. zálohu), formulář žádosti o zálohu najdete mezi formuláři ke stažení na stránkách Tandemu.

Podrobné informace a dokumenty ke stažení naleznete na stránkách Tandemu v sekci Program podpory odborných praxí

Praxe v Německu? Žádný problém! Střední škola technická a gastronomická Blansko vyslala praktikanty do KBA-Koenig & Bauer AG, Radebeul.

 

Kontaktní osoba

Jarmila Půbalová
e-mail: pubalova@tandem-org.cz​
telefon: +420 377 634 759
skype: odbornepraxe​

Zdroj: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM