Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

15. leden 2020
Krajské granty
Autor článku: Martina Němcová
Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti prevence rizikového chování. Výzva je určena školám a školským zařízením a jejím cílem je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování. Termín pro příjem žádostí je 6. 2. 2020 ve 12:00 h.

Cílem programu směrem ke školám a školským zařízením je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Důvodem poskytnutí podpory je snaha stabilizovat, případně zlepšit situaci v uvedené oblasti, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty.

V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: stabilizace, případně zlepšení situace v oblasti rizikových typů chování ve Zlínském kraji.

Aktuální informace o programu, celé znění vyhlášené Výzvy a další související dokumenty naleznete na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Příjem žádostí pro rok 2020 probíhá od 21. 1. 2020 do 6. 2. 2020 do 12:00 hodin. 

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu:
Zlínský kraj
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída T. Bati 21
761 90 Zlín.

 

Tento článek slouží jako prvotní informace. Pro ucelené informace včetně dalších dokumentů navštivte stránky Zlínského kraje (odkaz je uveden výše).