Program malých grantů Velvyslanectví USA v České republice

10. únor 2020
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Martina Němcová
Program malých grantů Velvyslanectví USA v České republice

Prostřednictvím programu malých grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA. O granty lze žádat do 15. 3. 2020.

Popis programu

Velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na projekty, které významně přispějí k posílení vzájemné spolupráce mezi USA a Českou republikou. Témata projektů by měla být v souladu s prioritami Velvyslanectví, kterými jsou:

  • 75. výročí osvobození západních Čech
  • Podnikání/Inovace
  • Svobodná média/Žurnalistika

Velvyslanectví přijme návrhy projektů také v níže uvedených tématech, přestože nespadají pod priority Velvyslanectví:

Sport a kultura
Podpora demokracie, dobrého vládnutí a vlády práva
Lidská práva a integrace menšin
Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) projekty (projekty na podporu polytechnického vzdělávání)
Energetická bezpečnost
Podpora rovnosti pohlaví
Kybernetická bezpečnost
Vzdělávací iniciativy
Americko-české vztahy
Programové cíle

Žadatel i cílová skupina musejí být z České republiky.

Výše grantu: minimální částka $3,000, maximální částka $10,000

Délka projektu: max. 24 měsíců

Očekávaný začátek projektu: nejdříve duben 2020

Oprávnění žadatelé:

  • neziskové organizace včetně think tanků, nevládních institucí občanské společnosti se sídlem v ČR
  • veřejné a soukromé vzdělávací instituce se sídlem v ČR
  • české vládní instituce a mezinárodní organizace

Všechny formuláře a podrobnější instrukce k jejich vyplnění naleznete na stránce Velvyslanectví v angličtině.

Z grantů velvyslanectví se NESMÍ financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum,  projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.). Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.