Program malých grantů Velvyslanectví USA v České republice

16. srpen 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
Program malých grantů Velvyslanectví USA v České republice

Prostřednictvím programu malých grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA. Vyhlášení nové výzvy očekáváme na podzim 2021.

Popis programu

Velvyslanectví USA v Praze vydává upozornění na možnost financování malých projektů, které významně přispějí k posílení vzájemné spolupráce mezi USA a Českou republikou. Projekty mohou, ale nemusejí obsahovat přímou spolupráci s americkým partnerem. Témata projektů ale musejí korespondovat se strategickými prioritami Velvyslanectví, kterými jsou:

 • Podpora ekonomické prosperity, podnikání a inovace během pandemie COVID
 • Posílení občanské společnosti.
 • Podpora filantropie a rozvoj komunity.
 • Podpora energetické bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a / nebo naší bezpečnostní aliance NATO.
 • Posílení právního státu, odpovědnosti vlády a boje proti korupci.
 • Posílení nezávislých médií, žurnalistiky a / nebo boje proti dezinformacím.
 • Prosazování lidských práv, podpora marginalizovaných skupin a podpora integrace.
 • Podpora větší rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen.

Žadatel i cílová skupina musejí být z České republiky.

Výše grantu: minimální částka $3,000, maximální částka $20,000

Délka projektu: max. 24 měsíců (preferovaná délka 12 měsíců)

Oprávnění žadatelé:

 • neziskové organizace včetně think tanků, nevládních institucí občanské společnosti se sídlem v ČR
 • veřejné a soukromé vzdělávací instituce se sídlem v ČR
 • české vládní instituce a mezinárodní organizace

Všechny formuláře a podrobnější instrukce k jejich vyplnění naleznete na stránce Velvyslanectví v angličtině.

Z grantů velvyslanectví se NESMÍ financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum,  projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.). Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.