Program finanční gramotnosti pro učitele v šesti výukových videích

3. srpen 2023
Výchova k podnikavosti
Autor/ka článku: Pražský inovační institut
Program finanční gramotnosti pro učitele v šesti výukových videích

Kolektiv autorů z Pražského inovačního institutu vytvořil sérii šesti video výukových programů finanční gramotnosti pro pedagogy. Videa přináší přehled a vysvětlení základních finančních pojmů a postupně se věnují různým oblastem, které pomohou pedagogům lépe se seznámit se světem financí, aby mohli vést své žáky ke správnému porozumění osobním financím a naučili je, jak s nimi efektivně hospodařit. Dobře porozumět osobním financím totiž může rozhodnout o tom, zda člověk bude v budoucnu závislý převážně na rozhodnutí zaměstnavatele, nebo  zda bude sám rozhodovat o tom, co, kdy a jak v životě chce.

První videokurz Úvod do finanční gramotnosti poukazuje na to, jak správně hospodařit se svými financemi, abychom se postupně stávali finančně nezávislými a seznamuje s hlavními poučkami zákaznického desatera a cíli finančního koučinku.  Video najdete na tomto odkazu. 

Druhý videokurz Úvěry rozvíjí schopnost rozlišit dobré a špatné úvěry a seznamuje se situací na českém trhu, rovněž se zabývá otázkou bydlení a tím, kdy je vhodnější nájemné bydlení a kdy je lépe si vzít hypoteční úvěr na nákup nemovitosti. Video najdete na tomto odkazu

Třetí video výukový program finanční gramotnosti pro pedagogy na téma Exekuce, dluhová past, špatné úvěry (od Ing. Jitky Frolíkové) vysvětluje základní pojmy (např. exekuce, insolvence, dluhová spirála apod.) a popisuje situaci na českém trhu. Poukazuje na to, jak se člověk celkem snadno může dostat do dluhové pasti a jaké to pro něj může mít důsledky, rovněž popisuje, jak odlišit dobrý a špatný úvěr a na co si dát pozor, až se budete rozhodovat, zda si vzít půjčku. Video najdete na tomto odkazu

Video výukový program finanční gramotnosti pro pedagogy č. 4 na téma Pojištění (od Ing. Jany Holé) seznamuje s tím, proč je v životě důležité být zajištěný, co nás ohrožuje a co je potřeba nejvíce chránit. Přináší základní informace o druzích pojištění (životní a neživotní) a o tom, jak nám může pojištění pomoci udržet vyrovnaný finanční rozpočet i při nenadálých událostech. Video najdete na tomto odkazu

Pátý video výukový program finanční gramotnosti pro pedagogy s názvem Spoření a investování (od Ing. Jany Holé a Bc. Evy Reisové) informuje o tom, jak vhodně sestavit vyrovnaný rodinný rozpočet, zdůrazňuje potřebu myslet včas na vytváření rezerv (krátko, středně i dlouhodobých), abychom si nemuseli zbytečně půjčovat. Přináší též informace ohledně investování, upozorňuje na možná rizika a přehledně vysvětluje pojmy jako jsou např. dluhopisy, akcie, komodity, inflace či složené úročení aj. Video najdete na tomto odkazu

Video výukový program finanční gramotnosti pro pedagogy č.6 na téma Kritické myšlení ve finančním světě (od Heleny Čápové) informuje o různých zdrojích informací o finančním trhu a možných nebezpečích, jako např. dezinformace, klamavé reklamy, systém pyramidy či letadla apod. Rozvíjí schopnost různé informace z trhu financí kriticky vyhodnocovat a ukazuje, jak zhodnotit a případně i ověřit důvěryhodnost těchto informací. Video najdete na tomto odkazu

Zdroj: Pražský inovační institut, https://www.ikap2inovace.cz/