Program Erasmus+ pomáhá pedagogům GJŠ Zlín v rozvoji

24. březen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiřina Juřičková
Program Erasmus+ pomáhá pedagogům GJŠ Zlín v rozvoji

Využití programu Erasmus+ má na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín dlouhodobou tradici. V současnosti akreditace umožnila třem vyučujícím pobyt na střední škole v dánském Roskilde ke stínování v hodinách dánských protějšků.

Do Dánska učitelky GJŠ Zlín jely s cílem vidět a porovnat výukové metody na dánské střední škole, seznámit se se způsoby hodnocení studentů v průběhu výuky a také způsoby práce a individuální podpory jednotlivým studentům poskytované učiteli i samotnou školou.

Po týdenním pobytu shledaly, že metody používané na VUC Roskilde jsou v podstatě stejné jako ty, které používáme na GJŠ Zlín, tedy samostatná i skupinová práce, řízený rozhovor i debata na dané téma, projektové hodiny i hodiny výkladu s kladením prohlubujících otázek. Metody hodnocení práce dánských studentů se ovšem od našich zcela odlišují. Fakticky jedinou formou hodnocení je jedna zkouška na závěr každého uceleného období výuky předmětu, která vypovídá o tom, že jej student zvládl na požadované úrovni.

Co však systém výuky na VUC Roskilde zcela odlišuje i od dánského průměru, je systém podpory všech studentů s diagnostikovanou dyslexií. Studentům je poskytnuta nejen technická pomoc v podobě počítačových programů, které pomáhají zvládnou čtení, psaní a výslovnost, ale také struktura zvláštních odpoledních hodin, ve kterých se velmi malé skupiny učí zvládnout tvorbu slabik, četbu, výslovnost, aby v běžných hodinách s celou třídou nezaostávali. Měly jsme možnost navštívit takovou hodinu anglického jazyka, kde se za použití speciálního softwaru a elektronické učebnice studenti učili rozeznávat slabiky, znělé a neznělé hlásky, pravidla výslovnosti. Taková forma podpory pak do značné míry zjednoduší práci studentů v klasické hodině jazyka.

Velmi rády bychom touto cestou poděkovaly všem pedagogům střední školy VUC Roskilde za úžasné a velmi vřelé přijetí a vedení školy za otevřenost, se kterou nám poskytli všechny informace včetně těch, které se týkaly tvorby úvazků, rozvrhů, zkoušek i systému financování celé školy.

Aktivita stínování je excelentní možností, díky které mohou pedagogové GJŠ Zlín rozšířit své obzory, obohatit svou výuku o nové nápady a také sdílet své zkušenosti s kolegy ze zahraničí. Tuto aktivitu bude GJŠ Zlín podporovat i v dalších letech využívání programu Erasmus+. Pevně věříme, že právě stínování nám pomůže zmodernizovat výuku a systém podpory samotných studentů GJŠ Zlín.