Problémový žák ve třídě a co s tím

18. únor 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Problémový žák ve třídě a co s tím

Ve čtvrtek 10. března 2022 proběhlo setkání speciálních pedagogů působících na školách Zlínského kraje k tématu Problémový žák ve třídě a co s tím.

Setkáním odborně provázela Mr. Iva Burešová, z SVP Help, Uherské Hradiště. Účastníkům byla v úvodu představena prezentace s činností Střediska výchovné péče Help v Uherském Hradišti. Již samotná prezentace vyvolala řadu dotazů ohledně problémového žáka ve třídě. Celkem dlouhé debaty se vedly ohledně žáků, kteří výchovné problémy nemají, ale jsou ve třídách s dětmi s výchovnými problémy. Obsáhlá diskuze se také rozproudila ohledně rodičů těchto dětí, kde jednotliví účastníci sdělovali své zkušenosti. Byla velmi obohacující okamžitá reakce lektorky s návody, jak dané situace řešit. Dále byly sděleny jednotlivé organizace, kam je možno se s problémem obrátit. Závěrem byla provedena aktivita za účasti všech přítomných, která byla velmi kladně hodnocena jako přínosná věc využitelná v řadě tříd.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

V případě dotazů k setkávání se platformy Sborovna neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743

.

Soubory ke stažení