Proběhla Závěrečná konference Sociálně pedagogické poradny ,,Mosty spolupráce“

25. říjen 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Markéta Vavruš
Proběhla Závěrečná konference Sociálně pedagogické poradny ,,Mosty spolupráce“

Sociálně pedagogická poradna pořádala 19. 10. 2023 konferenci ,,Mosty spolupráce”. Byla to pomyslná tečka za jedinečným projektem, ve kterém pracovnice poradny zaváděly po Zlínském kraji do základních a středních škol praxi sociálního pedagoga a poukazovaly na potřebnost propojení školní a sociální oblasti.

Konkrétně realizovaly na školách sociálně výchovně zaměřené preventivní programy (třídnické hodiny a adaptační programy), poskytovaly podporu pedagogickým pracovníkům, také pomáhaly rodinám v terénu nebo i studentům díky individuálním konzultacím na škole či internátech.

Mimo tyto aktivity a výstupy projektu – Metodika Sociálně pedagogické poradny a Databáze kontaktů pro potřeby ŠPP sdílela poznatky výzkumu Sociálně pedagogické poradny garantka projektu doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.. Model sdíleného sociálního pedagoga v praxi pak představila ředitelka ZŠ a MŠ Pozděchov Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. a její prezentaci doplnila nabídkou posílení wellbeingu na škole díky programu DRUHÝ KROK PhDr. Eleonora Smékalová a Mgr. Andrea Krejčí ze spolku ŠPAS. Potřebnost zavedení pozice sociálního pedagoga do škol a aktuální snahy a dění v tomto směru nám představil předseda Asociace sociálních pedagogů  Mgr. Jiří Daněk. Pomoc sociálního pedagoga na škole má totiž pozitivní dopad na všechny (a nejen) děti ve škole, nikoliv ty v evidenci OSPOD, o kterých mluvila Mgr. Simona Čubáková ze sociálně právní ochrany Zlínského kraje, ale i ty potenciálně ohrožené školním neúspěchem, což je parketa zejména Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, které představilo nástroj prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Metodiku Safe arrival. A byla nám ctí také účast a prezentace Mgr. Věry Havlíkové, která se svými kolegy ze Society for All, z.s. buduje mezioborovou spolupráci již dlouhodobě a systematicky a zavádí funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, a to např. i díky projektu Signály a identifikaci ohroženého dítěte nebo pilotováním case managementu jako metody pomoci rodině.

Děkujeme přednášejícím za sdílení poznatků z praxe a pomoc při posílení hlasu o podporu při zavádění inovací do školství a stavění mostů spolupráce mezi sociální a školní oblasti. Také si velmi vážíme podpory Vás, účastníků konference, kteří jste nám naplnili kapacitu setkání a aktivně jste se zapojovali do diskuse.

Atmosféru konference si můžete připomenout ve fotogalerii na webu www.eu.zonerama.com.

Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.