Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

23. srpen 2019
Různé
Autor článku: Michal Duda
Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

​Od 9. dubna 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a dochází tak v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste věnovali pozornost informacím obsaženým v přiloženém souboru.

AKCR-0395-2019_01 MV – školská zařízení – zákon č. 99_2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek.pdf