Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ Poznej a chraň!

31. leden 2024
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Eva Hánělová
Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ Poznej a chraň!

Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek zve na 23. ročník ekologické akce Poznej a chraň! letos na téma Voda, voděnka. Poznej a chraň! je přírodovědná soutěž pro tříčlenné týmy základních škol Zlínského kraje, která nabízí prostor k setkávání dětí a učitelů, rozvíjí teoretické znalosti, podporuje a posiluje vztah k přírodě.

Za uplynulých dvaadvacet let protekla Bečvou, Dřevnicí i Moravou spousta vody (nejen čisté…), svět se mění a my bychom rádi, spolu s vámi, proměnili i soutěž Poznej a chraň! a posunuli ji blíže k potřebám a výzvám dnešní doby. Inspirováni programem GLOBE a především vědou vás a vaše žákyně a žáky chceme povzbudit k bádání, hledání odpovědí na vaše otázky a sdílení vašich objevů. Jsme přesvědčeni o tom, že nový formát soutěže bude mít potenciál lépe pomoci dětem rozvíjet nejen znalosti z oblasti přírodních věd, ale také dovednosti jako jsou rozhodování se, spolupráce v týmu a sebeprezentace.

Jaké změny můžete v letošním ročníku čekat? Je zcela zrušen dobrovolný výtvarný úkol v podobě plakátu na dané téma. Bude méně otázek v testu a tedy kratší čas pro teoretickou část. Praktická část (poznávačka) se také časově zkrátí, osmisměrka zmizí úplně. Ušetřený čas bude nově prostorem pro prezentaci vašich projektů: pozorování, pokusů, aktivit v blízkosti školy či domova.

Akce bude organizačně náročnější, proto chceme požádat o pomoc a spolupráci doprovázející vyučující. Pokud to bude z jejich strany možné, budeme za jejich aktivní podporu velice vděční.

Pročtěte si, prosím, propozice, a s jakýmikoliv dotazy se na nás neváhejte obrátit. Přihlášku zasílejte na adresu soutez@eko4listek.cz.