Připravované akce pro podporu matematické gramotnosti

20. únor 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Zuzana Pátíková
Připravované akce pro podporu matematické gramotnosti

Pro učitele matematiky a jejich žáky chystá Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně zajímavé aktivity. Vyberete si z nabídky vzdělávání pro pedagogy? Zúčastní se Vaši žáci soutěže?

Vzdělávání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se v Technologickém inovačním centru ve Zlíně uskuteční setkání učitelů matematiky v nematuritních oborech SŠ. Hlavním tématem budou Komunikační strategie ve školním vzdělávání. Proběhne také praktický workshop Digitální matematické hry.  Pozvanka_MG_SS_09_02_2023

Krajská matematická online soutěž třídních kolektivů

V rámci řešení podpory matematické gramotnosti ve Zlínském kraji se v úterý 21. 2. 2023 uskuteční další ročník krajské matematické soutěže třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a maturitních i nematuritních oborů SŠ (s výjimkou gymnázií). Soutěž proběhne online přes webové rozhraní v deseti kategoriích: 6.-9. ročník ZŠ a 1.-3. ročník nematuritních oborů SŠ a maturitních oborů SŠ. Nejlepší kolektiv v každé kategorii získá odměnou exkurzi v Pevnosti poznání v Olomouci. Podrobnosti naleznete v souboru Soutez_MG_21022023

Vzdělávání studentů učitelství a učitelů 1. stupně ZŠ

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 se ve Zlíně uskuteční setkání studentů učitelství a učitelů 1. stupně ZŠ. Hlavním tématem setkání budou Slovní úlohy napříč prvním stupněm. O své zkušenosti s výukou matematiky, se zařazováním slovních úloh a různých aktivit ve speciálních prostředích, s budováním pochopení a zkušeností týkajících se využití matematiky v reálných situacích, a jiným, se s námi podělí zkušené paní učitelky z praxe. Podrobnosti naleznete v Pozvanka_MG_ZS_23_03_2023

Týmová prezenční soutěž pro žáky ZŠ

V červnu 2023 se mohou žáci 4. a 5. tříd základních škol těšit na další ročník matematické soutěže MISE45.

Pozvánky s odkazem na přihlašovací formulář jsou rozeslány ředitelům škol s měsíčním předstihem. Podrobnější informace i možnosti přihlášení lze najít také na webových stránkách.

Kontaktní e-mail: patikova@utb.cz.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.