Prioritizace potřeb na území kraje

5. říjen 2016
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Prioritizace potřeb na území kraje

Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje schválila dne 26. 9. 2016 dokument Prioritizace potřeb na území kraje, který byl zpracován realizačním týmem pro účely Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.

V dokumentu jsou popsány priority Zlínského kraje v jednotlivých klíčových tématech KAP, priority jsou rozděleny na potřeby s nejvyšší důležitostí, potřeby se střední důležitostí a potřeby s nižší důležitostí. Veškeré navržené priority byly projednány pracovními minitýmy, které byly v rámci projektu KAP jmenovány Pracovní skupinou Vzdělávání:

  • Minitým pro podporu polytechnického vzdělávání, odborného vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání
  • Minitým pro podporu kariérového poradenství
  • Minitým pro podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity
  • Minitým pro podporu inkluze
  • Minitým pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků