Příklady dobré praxe ve výuce přírodopisu

9. prosinec 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Příklady dobré praxe ve výuce přírodopisu

V úterý 3. prosince 2019 se skupina učitelů základních škol, učitelů přírodopisu, sešla v příjemném prostředí malého sálu Střední školy gastronomie a obchodu Zlín. Cílem setkání bylo se vzájemně obohatit zkušenostmi z výuky, především v netradičních formách.

První vystoupení měla paní Renata Horváthová, která nám sdělila zkušenosti z organizace kurzu EVVO na Základní škole Křižná ve Valašském Meziříčí. Dozvěděli jsme se o cílech, náplni a výsledcích této již tradiční akce. V následné diskuzi jsme probrali přínosy takových aktivit a další možnosti jejich rozvoje. Ve druhé části svého vystoupení paní Horváthová ukazovala zkušenosti z organizace Dne Země na své škole. Podobné akce bývají v tento den na mnoha školách, ale vždy je možné se inspirovat k něčemu novému. Vzájemně jsme si předali nápady na další aktivity a shodli jsme se, že tyto akce velice přispívají u našich žáků k jejich kladnému vztahu k přírodě i k sobě navzájem.

Druhé vystoupení měla připraveno paní Zdenka Krmášková na téma výuka v přírodě. Nebyla to jen tak nějaká „příroda”, ale přímo hrad Lukov umístěný v překrásné přírodě v okolí obce Kašava. Zde již několik let paní Krmášková organizuje výlety a výukové aktivity pro žáky své základní školy. S úžasem jsme sledovali fotografie a poslouchali vyprávění o všem, co paní kolegyně za pomoci ochotných rodičů dokáže pro své žáky vymyslet. Není divu, že se žáci pod jejím vedením učí poznávat a chránit přírodu s nadšením a láskou.

Třetí vystoupení nám přednesl pan Oldřich Herman ze Základní školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem. Společně jsme při jeho slovech debatovali nad didaktikou výuky přírodopisu. Výuka na jeho škole je zaměřena ekologicky a využívá k tomu určenou sadu učebnic. Každý přístup má své výhody a nevýhody a shodli jsme se, že právě osobnost učitele je klíčová v tom, aby byla výuka pro žáky co nejužitečnější. Ve druhé části svého příspěvku pan Herman vysvětlil metodiku výuky tzv. semináře aplikovaných nauk. Jedná se o povinně volitelné předměty, které jsou na různých školách pojaty podobným způsobem. V rámci tzv. SAN se na škole v Bystřici pod Hostýnem daří propojit např. počítačové dovednosti s výukou ostatních předmětů, nejenom přírodopisu.

Poslední vystoupení přišlo po velmi potřebné pauze na oběd a bylo to vystoupení našeho mladého kolegy pana Miroslava Schejbala, který působí na Základní škola Mánesova v Otrokovicích. Ten nám přiblížil své pojetí výuky a rozhodně to bylo zajímavé i pro zkušenější kolegy. Mluvili jsme o přípravě a vedení hodin přírodopisu, o možnostech aktivizace žáků a také o možnostech ověřování jejich znalostí. Nakonec jsme dokonce o pár minut přetáhli časový program našeho setkání.

Prostě to bylo velice užitečné setkání a doufám, že se nám stejným způsobem vydaří i další setkání našeho přírodovědného kabinetu.