Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

28. březen 2022
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

Informace pro uchazeče o studium ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji. Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium.

Parlament ČR schválil zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Tato opatření se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Pro uchazeče cizince se termín pro podání přihlášky ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení posunuje:

a) do oborů vzdělání s maturitní zkouškou do 5. dubna 2022;

b) do ostatních oborů středního vzdělání do 8. dubna 2022.

V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří se uchazeči cizinci mohou hlásit již jen do dalších kol přijímacího řízení, pokud je ředitel příslušné školy vyhlásí. Bližší informace naleznete v článku II. a další kola přijímacího řízení na SŠ ve Zlínském kraji.

V přijímacím řízení má cizinec navýšen časový limit pro jednotnou nebo školní přijímací zkoušku o 25 %. Na žádost lze prominou přijímací zkoušku z českého jazyka (pokud je součástí přijímacího řízení).  Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka se podává současně s přihláškou ke studiu. Schopnost vzdělávat se v českém jazyce se ověřuje pohovorem. Tito uchazeči mohou také konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky v jazyce českém, ukrajinském nebo anglickém. Svou volbu uvedou do přihlášky.

Znění zákona č. 67/2022 Sb. naleznete v souborech ke stažení.

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2021-2022

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.)

 

Vyšší odborné vzdělávání

Přihlášku uchazeč podává do 31. května 2022.
Přijímací zkoušky (pokud jsou stanoveny) se konají nejdříve  1. června.

Materiály související s přijímacím řízením:

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2021 – 2022

Podpora řemesel v odborném školství

Kam na školu ve Zlínském kraji