Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

7. říjen 2019
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor článku: Daniela Vašíčková
Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

Informace pro uchazeče o studium ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji. Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium.

Všechny informace k přijímacímu řízení budou předány na regionálních poradách výchovných poradců základních škol a zástupců neúplných základních škol Zlínského kraje pořádaných Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín:

15. 10. 2019 Valašské Meziříčí

16. 10. 2019 Zlín

17. 10. 2019 Uherské Hradiště

22. 10. 2019 Vsetín

23. 10. 2019 Kroměříž

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2019-2020

Upozorňujeme, že ve školním roce 2019/2020 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.Podrobnější informace (zpracované MŠMT) ohledně přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech nebo přímo na webových stránkách MŠMT.
Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení naleznete rovněž na stránkách MŠMT nebo v přiloženém souboru níže.

Přiložené soubory:

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení).docx

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2019-2020 .pdf

Informace k přijímaní na GSP – MŠMT.pdf

Informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2019-2020

Materiály související s přijímacím řízením

další informace:

Přiložené soubory

 Prezentace – přijímací řízení pro rok 2020-2021.pptx

 Informace o přijímacím řízení.docx

 Informace o odvolacím řízení.docx

 
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek – MŠMT.pdf Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 
 

Zápisový lístek

Odbor školství, mládeže a sportu ZK sídlí v budově č. 15 (areál SVIT – 14|15 Baťův institut – 5. patro)