Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

16. leden 2024
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

Informace pro uchazeče o studium ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji. Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium.

Organizace přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2023-2024

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení v období 1. 2. – 20. 2. 2024

Ve školním roce 2023/2024 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou, formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

Podrobné aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete na těchto odkazech:

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Materiály související s přijímacím řízením:

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2023 – 2024
Podpora řemesel v odborném školství
Kam na školu ve Zlínském kraji