Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

7. únor 2023
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

Informace pro uchazeče o studium ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji. Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium.

Organizace přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022-2023

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou, formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.)

Vyšší odborné vzdělávání

Přihlášku uchazeč podává do 31. května 2023.
Přijímací zkoušky (pokud jsou stanoveny) se konají nejdříve  1. června.

Parlament ČR schválil zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Tato opatření se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále vydalo opatření obecné povahy, č. j. MSMT-29772/2022-1, s účinností od 27. 10. 2022, upravující podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny. Těmto uchazečům se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Písemný test jednotné zkoušky z matematiky mají právo konat v ukrajinském jazyce (na základě žádosti). V případě školní přijímací zkoušky může škola na základě žádosti písemný test zadat v ukrajinském jazyce. Pokud je písemný test školní přijímací zkoušky zadán v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit o 25 % a má právo použít překladový slovník.

Znění zákona č. 67/2022 Sb. a opatření obecné povahy č.j. MSMT-29772/2022-1 naleznete v souborech ke stažení.

Další informace naleznete na stránkách MŠMT Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině.

 

Materiály související s přijímacím řízením:

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2022 – 2023
Podpora řemesel v odborném školství
Kam na školu ve Zlínském kraji