Přijímací řízení na SŠ v oborech s MZ včetně zkoušky z matematiky s možností podání přihlášky do 5. 4. 2022

5. duben 2022
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Přijímací řízení na SŠ v oborech s MZ včetně zkoušky z matematiky s možností podání přihlášky do 5. 4. 2022

MŠMT ve spolupráci s CZVV připravilo souhrn informací o přijímacím řízení pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří mohou podat přihlášku do 5. dubna 2022. Informační materiály obsahují shrnutí základních principů přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a nejdůležitější pravidla pro konání státní (jednotné) přijímací zkoušky.

Přijímací řízení na střední školy v oborech s maturitou včetně zkoušky z matematikyVíce informací lze nalézt v Metodických komentářích k zákonu LEX Ukrajina (komentáře k § 4-6 zákona).

Co se v letácích dozvíte?

 

Zdroj: Edu.cz