Přijímací řízení na SŠ a VOŠ

Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Více informací a vzory potřebných dokumentů najdete v tomto článku.