Přihlášky do studentských programů CERN do 6. listopadu

1. říjen 2023
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Přihlášky do studentských programů CERN do 6. listopadu

Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě MŠMT s CERN větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to například v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty takzvaných „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika, tlumočnictví.