Přihlášky do programu Lídr školy jsou stále otevřené

15. květen 2024
Management
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Přihlášky do programu Lídr školy jsou stále otevřené

Každá škola potřebuje lídra. Naučte se pomáhat žákům a učitelům růst. Národní pedagogický institut otevírá další ročník kvalifikačního studia pro ředitele.

Od dubna začal nábor přihlášek do druhého běhu oceňovaného programu Lídr školy. Program byl pilotně spuštěn už v roce 2022 a jeho cílem bylo akcentovat a podporovat roli ředitele jako lídra pedagogického procesu směrem ke zvýšení celkové kvality školy. „Program by měl připravit ředitele a ředitelky škol na roli vizionáře školy a zároveň jim nabídnout co největší paletu inspirace pro rozvoj vlastních manažerských dovedností a seberozvoje. Studium je nově vystavěné jako dvouleté, kdy v rámci časové dotace 250 hodin prezenční výuky nabídne účastníkům dostatečný prostor pro kvalitní vzdělávání,“ řekla manažerka projektu Lídr školy Kristýna Sovinská.

Kurz je primárně určen pro začínající ředitele a zástupce nebo pro učitele, kteří se na roli ředitele školy připravují. Jeho obsahem je kromě množství praktických informací o pedagogickém leadershipu také rozvoj znalostí a kompetencí ředitelů a ředitelek v oblasti legislativní, finanční, bezpečnostně-zdravotní a organizační, které dnes tvoří primární zaměření kvalifikačního studia. Nabízené studium NPI ČR otevírá zatím pouze v Praze.

Přihlašování je spuštěno od 4. 4. do 31. 5. 2024.

Všechno, co potřebujete vědět o studiu, kdo učí a studium připravuje a další důležité otázky a odpovědi najdete na webu www.lidrskoly.npi.cz