Příběhy z ovocného sadu

27. září 2021
Výstavy a exkurze
Autor článku: Bohdana Šimčíková
Příběhy z ovocného sadu

Muzeum regionu Valašsko pořádá na vsetínském zámku výstavu Někdo to rád sušené. Její součástí je lektorský program určený žákům mateřských, základních a středních škol. Tématem programu jsou ovocné stromy a jejich význam pro člověka i živočichy, historie a současnost zpracování ovoce, lidová strava na Valašsku.

Pro nejmladší návštěvníky (preprimární a primární vzdělávání, nebo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) bude program založen na principech jednoduché hry. Pro druhý stupeň základní školy bude situován tak, aby mohly děti projevit aktivitu a především samostatnost. Pro vyšší ročníky základních škol a střední školy bude využito aktivit, při kterých dochází u žáků k systematickému samostatnému myšlení a pozorování. Lektorský program se odehrává v interiérech výstavy Někdo to rád sušené (odkaz vede na stránky výstavy).

Obsahem LP jsou tato témata:

  • Biotop ovocného sadu – vazba na ekologické podmínky, rostlinné i živočišné druhy a jejich vzájemnou kooperaci
  • Strom jako biotop – význam ovocných stromů (pro krajinu, člověka, živočichy)
  • Změny v krajině – vývoj krajinného rázu, krajinná ekologie, ovlivnění člověkem (od jeho příchodu do současnosti, nastínění budoucnosti), význam ochrany přírody a krajiny
  • Plod – vznik plodu (opylení, přeměna květních částí)
  • Ovoce jako zdroj potravy pro živočichy, pro člověka – lidová strava na Valašsku
  • Ovoce a jeho vliv na lidské zdraví – účinky sušeného ovoce v lidovém léčitelství

Délka programu: 45 minut

Určeno: žákyním a žákům mateřských, základních a středních škol (věk 4–18 let)

Vstupné: MŠ 40 Kč, ZŠ 50 Kč, SŠ 50 Kč

Trvání: 14. 9. 2021 – 30. 1. 2022

Objednávka LP: tel.: 571 411 690, e-mail: zamek.vsetin@muzeumvalassko.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská, e-mail: ostranska@muzeumvalassko.cz, tel.: 776 202 254