Příběhy krajského akčního plánování

23. září 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jarmila Peterková
Příběhy krajského akčního plánování

Postřehy z konference závěrečného projektu P-KAP, Národního pedagogického institutu v Praze ze dne 22. 9. 2021.

Konferenci bych nazvala odborně lidskou. Podařilo se propojit odborný obsah konference s lidským přístupem, osobními i pracovníky zážitky a emocemi, které toto propojení po celou šestiletou dobu trvání projektu provázely a vyvolávaly.

„Toho, kdo chce, život vede, toho, kdo nechce, vleče.“

Slyšeli jsme informace o odborném vzdělávání, vzdělávání v digitálním věku, kariérovém poradenství, celoživotním učení, inkluzi, školním akčním plánování a spolupráci mezi krajským akčním plánováním (KAP), školami a místními akčními plány (MAP). A právě posledně jmenovaná oblast byla tou, které se nejvíce věnovali zástupci KAP Zlínského kraje Lenka Baťová a Radovan Výsmek. Podařilo se jim neotřelou formou představit kvalitní práci, kterou ve spolupráci s MAP v kraji za období uplynulých šesti let dosáhli.

Mezi ty nejvýznačnější přínosy patří

  • Subjekty v území ORP začaly komunikovat a společně plánovat.
  • Kraj získal efektivní způsob komunikace směrem k MŠ a ZŠ.
  • Kraj může efektivně realizovat strategii a naplňovat cíle.
  • Do procesu akčního plánování se zapojilo velké množství odborníků.
  • Území kraje postupuje jednotným směrem a koordinovaně.

„Všichni běžíme, abychom nezůstali stát.“

O dobré práci krajského akčního plánování bezesporu patří i schválení navazujícího projektu KAP III, který prošel přísným hodnocením bez připomínek, a to se zdaleka ne všem krajům podařilo.

„Ať vám všechny dnešní příspěvky přinesou inspiraci pro vaše plány,” uvedla Irena Fričová, vedoucí projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP).

A závěrem?  Bylo by škoda, aby tato konference byla závěrem. Měla by spíše být začátkem.  Toto poselství se neslo i v prezentaci Zlínského kraje, která měla obrovský úspěch a dlouhotrvající potlesk. Věřím, že tato smysluplná činnost, která stála i školy mnoho úsilí a přinesla řadu pozitivních výsledků, bude dále pokračovat. Možná jinou formou, ale bude.

„Začněte tím, co je nezbytné. Pak dělejte to, co je možné. A najednou zjistíte, že děláte nemožné.“ sv. František z Assisi

 

Jarmila Peterková
odborná garantka projektu P-KAP pro Zlínský kraj