Prevence předčasných odchodů ze škol

Tato sekce vznikla v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Prevence předčasných odchodů ze škol
Předčasné odchody ze vzdělávání: co znamenají a jak je řešit?

Předčasné odchody ze vzdělávání: co znamenají a jak je řešit?

Podle zjištění Eurostatu nemělo v roce 2020 v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rozhodnutí odejít ze školy negativně ovlivní život samotného mladého člověka, ale představuje i velkou zátěž pro státní rozpočet….