Prevence předčasných odchodů ze škol

Tato sekce vznikla v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Prevence předčasných odchodů ze škol
Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka Jany Trhlíkové vydaná Národním vzdělávacím ústavem v Praze v roce 2015 popisuje a analyzuje problematiku předčasných odchodů ze škol v České republice a obsahuje i stále využitelné příklady dobré praxe. Publikace je z roku 2015, kdy míra předčasných…