Prevence předčasných odchodů ze škol

Tato sekce vznikla v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Prevence předčasných odchodů ze škol
Metodika Sociálně pedagogické poradny zveřejněna

Metodika Sociálně pedagogické poradny zveřejněna

Sociálně pedagogická poradna vydala Metodiku, která vám pomůže podívat se na potřebné otázky a podpořit školu v efektivním systému prevence a řešení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze škol a nabídnout těmto žákům a jejich…