Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

8. září 2016
Různé
Autor/ka článku: Jana Vodáková
Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

​​Nově schválená technická norma řeší problematiku bezpečí ve školách.

Od 1. 8. 2016 je platná a účinná norma k problematice bezpečí ve školách – nová technická norma ČSN 73 44 00 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

Normu je možné zakoupit s platnou registrací na e-shopu na webových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, případně v jednom z deseti distribučních míst úřadu.

Potřebné informace najdete na webu Ministerstva vnitra ČR:    ​

Ochrana měkkých cílů
Bezpečnostní standard k ochraně jednoho z měkkých cílů