Prevence komplexně. Trénujte své dovednosti

13. září 2022
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Adéla Musilová
Prevence komplexně. Trénujte své dovednosti

V období od září až do konce roku 2022 MADIO z.s. společně s MŠMT ČR realizuje vzdělávací projekt Prevence komplexně, který se bude zaměřovat na aktuální potřebu škol v oblasti prevence rizikového chování, a to konkrétně šikany. Projekt tvoří čtyři Tréninky pro třídní učitele, jeden Trénink pro školní psychology a současně proběhne i pět programů Řešení šikany na vybraných školách. Každý Trénink se skládá z pěti dvoudenních setkání. Účastníky vzdělávání jsou pedagogové a školní psychologové nejen ze Zlínského kraje, ale i Moravskoslezského, Pardubického, Středočeského, Jihomoravského, kraje Vysočina a Prahy.

Projekt se bude zaměřovat na aktuální potřebu škol v oblasti prevence rizikového chování, a to konkrétně šikany.  Jednou z dominantních oblastí, se kterou si školy neví rady, jsou třídy v intervenční fázi šikany, a proto budou v rámci projektu realizovány programy přímo na školách. Druhou významnou oblastí, ve které školy pociťují potřebu pomoci, je umět přímo reagovat na situace, které se ve třídách objevují z hlediska vzájemných vztahů. Toto je v projektu řešeno uceleným systémem vzdělávání v rámci Tréninku pro třídní učitele a Tréninku pro školní psychology v rozsahu 80 hodin. Účastníky čeká pět dvoudenních setkání.

Obě dvě výše zmiňované části projektu jsou provázány a tvoří komplexní program pro školu v oblasti práce se třídou. Přispívají tak k vytváření vhodného prostředí pro duševní pohodu a zdravý rozvoj žáků ve školách.  Účastníci vzdělávání získají teoretické, ale hlavně praktické dovednosti, které následně mohou využít ve své praxi.

Prevence je důležitá

„V MADIO jsme se rozhodli podpořit školy, které chtějí prevenci rizikového chování na své škole pojmout komplexně. Proto vám nyní představujeme projekt Prevence komplexně,“ doplnil Petr Štěpáník, ředitel MADIO z.s.. Díky plánované podpoře projektu od MŠMT ČR a spolufinancování od MADIO z.s., mají nyní školy možnost podpořit formou vzdělávání (akreditovaného MŠMT ČR) své třídní učitele a školního psychologa. Ti tak doplní školního metodika v systému prevence rizikového chování a společně tak dosáhnou komplexního řešení pro školu v této oblasti.

Účastníky vzdělávání budou pedagogové a školní psychologové nejen ze Zlínského kraje, ale i Moravskoslezského, Pardubického, Středočeského, Jihomoravského, kraje Vysočina a Prahy.
Projekt navazuje na více než desetileté zkušenosti MADIO z.s. v oblasti prevence rizikového chování a šikany. MADIO z.s. je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice a realizuje certifikované programy po celé republice. Základním cílem organizace je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji i mimo něj. MADIO z.s. provozuje informační, vzdělávací, teambuildingové, poradenské služby firmám, školám a zájemcům z řad široké veřejnosti. Informace najdete na www.madio.cz.

Kontakt:

Petr Štěpáník
ředitel MADIO z.s.

tel.: +420 577 775 522
mobil: +420 790 348 591