Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

1. srpen 2022
Prevence předčasných odchodů ze škol
Autor/ka článku: Martina Němcová
Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka Jany Trhlíkové vydaná Národním vzdělávacím ústavem v Praze v roce 2015 popisuje a analyzuje problematiku předčasných odchodů ze škol v České republice a obsahuje i stále využitelné příklady dobré praxe.

Publikace je z roku 2015, kdy míra předčasných odchodů ze vzdělávání v České republice byla ve srovnání s ostatními zeměmi EU velmi nízká. I v současné době se nám stále daří dodržovat limit Evropské unie, že míra předčasných odchodů nemá přesáhnout 10%, nicméně v této statistice se, na rozdíl od většiny zemí EU, trvale zhoršujeme.

Autorka v předmluvě ostatně uvádí: Předčasné odchody v  České republice nepředstavují ve srovnání se zeměmi EU příliš rozsáhlý problém, na druhé straně podobně jako v jiných zemích mají řadu nepříznivých konsekvencí, ekonomického i sociálního charakteru. Ukončení studia s velmi nízkou nebo nedostatečnou kvalifikací je spojeno s vysokým rizikem nezaměstnanosti, vzniku závislosti na sociálních dávkách, chudoby, případně i sociálního vyloučení nebo rozvoje sociálně patologických jevů. Z těchto důvodů je třeba věnovat oblasti prevence i intervence zvýšenou pozornost i v České republice.

Publikace je ke stažení pod článkem.