Přesuny mezi závaznými ukazateli

27. srpen 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Přesuny mezi závaznými ukazateli

V termínu do 22. září budou mít školy a školská zařízení poslední možnost v tomto roce požádat o změnu mezi závaznými ukazateli.

Jedná se zejm. o přesuny mezi limity prostředků na platy a OON ve vazbě na limit zaměstnanců (pozor: odstupné je vždy vypláceno z limitu OON) a navýšení limitu přímých ONIV z důvodu zvýšené nemocnosti (převodem z platů a odvodů).

Všechny organizace budou obeslány e-mailem s formulářem k vyplnění požadovaných přesunů.