Překlady dokumentů k testování a návratu do škol pro děti a žáky cizince

14. duben 2021
Management
Autor/ka článku: Jana Cenková
Překlady dokumentů k testování a návratu do škol pro děti a žáky cizince

Do škol se vrací také děti a žáci s odlišným mateřským jazykem. Národní pedagogický institut České republiky připravil překlady všech potřebných dokumentů k testování a návratu do škol pro děti a žáky cizince.

Všechny dokumentu naleznete na portálu NPI ČR.