Přehled vysokých škol v ČR

14. červenec 2023
Možnosti studia na VŠ
Autor/ka článku: MŠMT
Přehled vysokých škol v ČR

Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na našem území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.

Detailní informace o níže uvedených vysokých školách, včetně realizovaných studijních programů a oborů naleznete v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.

Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy jsou zřizované zvláštním zákonem. Kompetence vůči nim podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Státní vysoké školy

Vysoké školy zřízené zvláštním zákonem, které jsou podle §94-95 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v kompetenci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Soukromé vysoké školy

Soukromé vysoké školy jsou právnické osoby, jimž ministerstvo udělilo státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola (podle §39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů). Jejich činnost specificky upravují §39-43 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Zahraniční vysoké školy

Poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělání na území České republiky, postavení a povinnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček je upraveno v § 93a až § 93i zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Detailní informace o níže uvedených vysokých školách, včetně přehledu studijních programů pro které zahraniční vysoká škola splnila informační povinnost/bylo jí uděleno tuzemské oprávnění naleznete v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.

Zahraniční vysoké školy – evropské

Pobočky zahraničních vysokých škol – evropské

Zahraniční vysoké školy – mimoevropské

Pobočky zahraničních vysokých škol – mimoevropské

 

Zdroj: MŠMT