Aktualizovaný přehled termínů setkání pedagogických kabinetů v únoru a březnu 2020

12. březen 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Aktualizovaný přehled termínů setkání pedagogických kabinetů v únoru a březnu 2020

Od 13. 3. 2020 až do odvolání se nebudou konat žádná osobní setkání sekcí krajských pedagogických kabinetů. O pokračování  projektové práce a dalších způsobech naplňování projektových cílů budeme v následujících dnech intenzivně  jednat. S výsledky jednání budete seznámeni.

Pro učitelky a učitele základních a středních škol Zlínského kraje, konkrétně pro vyučující předmětů – matematika, český jazyk, cizí jazyky (anglický, německý, francouzský, španělský, ruský), ICT, fyzika, biologie či přírodopis a chemie, máme připravena další, v pořadí již sedmá, setkání. Tentokráte se setkáme ve vybraných dnech měsíců února a března 2020. Vše podstatné k setkáním najdete v následujícím chronologickém přehledu plánovaných aktivit.

Pedagogický kabinet Program Datum Místo setkání
PK Český jazyk

sekce SŠ

 • Čeština ve spletitých uličkách
 • Staroslověnština – jazyk, kterému málokdo rozuměl a málokdo jím psal.
 • Renesanční čeština a její proměny v syntaxi, lingvistice a gramatice.
 • Vliv německého osvícenství na utváření češtiny v době národního obrození.
 • Kam kráčíš, mateřštino?
21. 2. 2020

 

Střední odborná škola Luhačovice
PK Cizí jazyky

sekce

Anglický jazyk

 

 • Angličtináři sobě – výměna zkušeností. Prezentace osvědčených aktivit pro výuky slovní zásoby a komunikace.

Lektoři: všichni učitelé

25. 2. 2020

 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

 

PK Cizí jazyky

Sekce

Německý jazyk

 

 

 • Rozvoj řečových dovedností a klíčových kompetencí, především mluvení.
 • Zamyšlení se nad motivací žáků k mluvení, praktické vyzkoušení úkolů a aktivit, které umožní efektivně trénovat tuto dovednost.
25. 2. 2020

 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

 

PK Cizí jazyky

sekce

Ruský jazyk

 

 • Cvičebnice ruské gramatiky s nadhledem A2. Co je jazykový korpus? Jaké jsou druhy korpusů a jak se dají využít v hodinách ruského jazyka.
 • Co je lingvistické anotování a v čem je korpus lepší než vyhledávač (např. Seznam, Google).
 • Jak je možné vytvořit svůj vlastní korpus textů. Praktický workshop na využití korpusu v práci učitele ZŠ a SŠ.
25. 2. 2020

 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
PK Cizí jazyky

sekce

Španělský jazyk

 • Různé metodické přístupy využívané při výuce španělštiny – konkrétní příklady různých typů aktivit rozdělených dle výukových cílů a jejich praktické využití ve výuce.
 • Inspirativní nápady, které nejen zpestří vlastní výuku, ale i umožní z běžných výukových aktivit vytěžit maximum.
 • Moderní technologie ve výuce jazyků.
25. 2. 2020 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
PK Cizí jazyky

sekce

Francouzský jazyk

 

 • Francouzština on-line jako výuka doplňková a motivační, technické vybavení lektora, používání komunikačních programů Skype, Zoom.us a dalších aplikací.
 • Práce s online materiály (nahrazení klasických učebnic) – Google Sites, Google Classroom, Cloud, nástroje k zápisu poznámek (nahrazení klasické tabule), vytváření interaktivních materiálů a zábavných online aktivit.
25. 2. 2020

 

 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
PK Matematika

sekce SŠ

 

 

 • Tvořivá geometrie na SŠ – dílna zaměřená na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci a spolupráci žáků.
25. 2. 2020 Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
PK Matematika

sekce ZŠ

 

 

 • Matematika jinak – účastníci semináře budou pracovat s různými výukovými krabičkami:  Celá čísla, Desetinná čísla, Zlomky, Procenta, Přímá a nepřímá úměrnost, Dělitelnost, Mocniny, Pythagorova věta.
25. 2. 2020 Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
PK Chemie

Sekce ZŠ

 

 • Chemický rozbor vody a půdy.
 • Biochemie mléka, výroba mléčných výrobků.
26. 2. 2020

 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
PK Chemie

Sekce SŠ

 

 • Biochemie mléka, výroba mléčných výrobků.
 • Chemický rozbor vody a půdy.
26. 2. 2020

 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
PK Biologie/Přírodopis sekce SŠ

 

 • Terénní výuka biologie v praxi prostřednictvím muzea:
 • Aktivity muzea a možnosti terénní výuky. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Ornitologické speciality Valašska.
 • Biologická databáze NDOP jako zdroj informací pro výuku.
 • Ukázka výukového programu na téma velké šelmy s odléváním stop.
12. 3. 2020 Zámek Vsetín, Muzeum regionu Valašsko
PK ICT kompetence

sekce ZŠ

 • Program v přípravě – bude upřesněno
17. 3. 2020 ZŠ Koryčany
PK Český jazyk

sekce ZŠ  

 • Ukázka autorského čtení s didaktickým naplněním v reálné třídě – autorka Petra Dvořáková
Pozor, akce zrušena, pro nový termín sledujte tyto stránky  Masarykova veřejná knihovna Vsetín
PK ICT kompetence

sekce SŠ

 

 • E bezpečí – rizikové chování na internetu – kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy slapping, kyberstalking, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů, prevence v oblasti IT technologií, právo, kazuistika, obrana a ochrana.
19. 3. 2020 Střední průmyslová škola Zlín
PK Fyzika

sekce ZŠ

 

 • Fyzika nejsou jenom vzorečky – učební pomůcky ve fyzice, vhodné metody a formy používané ve výuce – sdílení praxe
23. 3. 2020

Pozor, došlo ke změně termínu

 

Střední průmyslová škola Zlín
PK Fyzika

sekce SŠ

 

 • Příklady dobré praxe – učební pomůcky ve fyzice, vhodné vyučovací metody a formy, motivace žáků – sdílení.
23. 3. 2020

Pozor, došlo ke změně termínu

Střední průmyslová škola Zlín

V přípravě je setkání PK Biologie/Přírodopis, sekce ZŠ. O místě a termínu konání, včetně programu setkání budete informování zde – přidáním dalšího řádku.

Více informací k setkáním podají

pro PK Český jazyk

– vedoucí kabinetu – Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., hannalavicka@gmail.com

– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Andrea Chrobáková, Ph.D., chrobakova@zs-travniky.cz

– vedoucí sekce SŠ – PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., polakova@guh.eduzk.cz

pro PK Biologie / Přírodopis

– vedoucí kabinetu – Mgr. Pavel Daniš, pavel.danis@gfpvm.cz

– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Renata Horváthová,  horvathova@zskrizna.cz

– vedoucí sekce SŠ – Ing. Pavel Charvát, p.charvat@gymnazium-vk.cz 

 

pro PK Cizí jazyky

– vedoucí kabinetu – Mgr. Iva Adámková adamkova@gymzl.cz

vedoucí sekce AJ – Mgr. Jiřina Riedlová, jirina.riedlova@mgvsetin.cz

– vedoucí sekce NJ – Mgr. Michal Kolář, kolar@guh.cz

– vedoucí sekce FJ – PhDr. Jana Bros – Svobodová, jana.bros-svobodova@gjak.cz

vedoucí sekce RJ – Mgr. Alena Rosíková, Ph.D., alena.rosikova@sgv.cz

– vedoucí sekce ŠJ – Mgr. Hana Martinková, martinkova@gymzl.cz

 pro PK  ICT kompetence

– vedoucí kabinetuIng. Ludmila Nevařilová, lnevarilova@spsoa-ub.cz

– vedoucí sekce ZŠ – Ing. Jan Bartoň, jan.barton@zszachar.cz

– vedoucí sekce SŠ – Mgr. Pavel Hrnčiřík, pavel.hrncirik@mgvsetin.cz

pro PK Matematika

– vedoucí kabinetu – Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., lsedlacek@utb.cz

– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Jaroslava Kučová, kucova@zsstmesto.cz

– vedoucí sekce SŠ – RNDr. Eva Pomykalová, pomykalova@gymzl.cz

pro PK Fyzika

– vedoucí kabinetu – Mgr. Hana Tomášková, Ph.D., vaskova@utb.cz

– vedoucí sekce ZŠ – Ing. Václav Hajda, Vaclav.Hajda@seznam.cz

– vedoucí sekce SŠ – RNDr. Dagmar Kučerová, dagmarkucerova@guh.eduzk.cz

pro PK Chemie

– vedoucí kabinetu – prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., janacova@utb.cz

– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Pavlína Růžičková, ruzickova@zskriby.cz

– vedoucí sekce SŠ –  Mgr. Veronika Prchlíková, vprchlikova@gjpslavicin.cz

 

Těšíme se na další setkání s Vámi.

Jarmila Minaříková, koordinátorka odborných aktivit KA Pedagogické kabinety