Zákony, vyhlášky a nařízení vlády

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Opatření obecné povahy – přijímací řízení – dodatek

Opatření obecné povahy – přijímací řízení – dodatek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném…