Zákony, vyhlášky a nařízení vlády

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Novela vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Novela vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Vyhláška č. 423/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství. Vyhlášky právně upravuje hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na distanční způsob výuky v mimořádných situacích. Datum účinnosti od 23. října 2020….